Đảng bộ huyện Bình Lục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội của huyện Bình Lục có sự đổi thay vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để góp phần đạt được những kết quả đó, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong huyện luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS). Trong đó chú trọng KTGS việc quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 


Quán triệt, thực hiện các nghị quyết,  quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Lục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác KTGS bằng việc xây dựng kế hoạch và triển khai sớm các cuộc KTGS toàn khóa và hằng năm. Trong đó, tập trung KTGS kết quả lãnh đạo, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm gắn với thực hiện các chuyên đề của Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy liên quan trực tiếp tới địa phương. Đặc biệt là KTGS việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, kê khai tài sản của CBĐV…

Cùng với đó, chú trọng KTGS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm được dư luận quan tâm, như: quản lý, sử dụng đất đai, công tác cán bộ, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Trong quá trình xây dựng và thực hiện công tác KTGS, BTV Huyện ủy luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể nên hầu hết các cuộc KTGS do cấp ủy, UBKT các cấp ở Đảng bộ Bình Lục tiến hành luôn có nội dung thiết thực, hạn chế tính hình thức, có tác dụng rõ rệt trong giáo dục, phòng ngừa sai phạm. 

Đảng bộ huyện Bình Lục tăng cường công tác kiểm tra giám sát
Nhờ chú trọng thực hiện công tác KTGS, cán bộ, công chức xã Đồng Du (Bình Lục) luôn  nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở. Trong ảnh: Cán bộ lãnh đạo xã Đồng Du thăm mô hình và trao đổi về cách trồng cây nho đem lại hiệu quả kinh tế tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tiến hành 6 cuộc kiểm tra đối với 26 tổ chức đảng (TCĐ) và 9 đảng viên là bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, 10 cuộc giám sát đối với 37 TCĐ và 9 đảng viên là phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã. Đồng thời, BTV Huyện ủy chỉ đạo UBKT Huyện ủy thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định: đã kiểm tra 3 TCĐ và 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 22 TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát chuyên đề đối với 31 TCĐ và 27 đảng viên, kiểm tra tài chính đảng đối với 11 tổ chức; xem xét giải quyết dứt điểm 8 đơn tố cáo đối với 8 đảng viên. Để nâng cao chất lượng công tác KTGS của UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn, BTV Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo các cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa, hằng năm. Các cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 184 TCĐ và 137 đảng viên; giám sát đối với 299 TCĐ và 214 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 6 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra 204 TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS, thu nộp và sử dụng đảng phí, giám sát đối với 295 TCĐ và 215 đảng viên.

Là một trong những đảng bộ luôn coi trọng và thực hiện nghiêm công tác KTGS, theo đồng chí Phạm Xuân Sinh, Bí thư Đảng ủy xã An Đổ, Đảng ủy luôn chú trọng quán triệt và thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, UBKT các cấp về công tác KTGS cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Cùng với đó, chú trọng chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung chương trình KTGS phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã thực hiện kiểm tra 19 lượt chi bộ, giám sát 18 lượt chi bộ và 4 đảng viên.

Nội dung KTGS tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Thông qua các cuộc KTGS, BCH Đảng bộ, UBKT Đảng uỷ xã An Đổ đã kịp thời uốn nắn những thiếu sót, tồn tại và chỉ rõ biện pháp khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ và đảng viên. Thi hành kỷ luật 8 đảng viên bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhận thấy làm tốt nội dung KTGS về quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết đối với cấp ủy, TCĐ và CBĐV đóng vai trò quan trọng góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế đời sống, nhiệm kỳ qua, BTV Huyện ủy Bình Lục luôn chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đổi mới công tác KTGS từ việc xác định nội dung, khâu thẩm tra, xác minh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS. Quá trình kiểm tra luôn đề cao việc phân tích, chỉ rõ ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Cùng với đó, xử lý nghiêm minh TCĐ, đảng viên sai phạm. Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy, TCĐ trong huyện cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 154 đồng chí, trong đó cách chức 10 đồng chí và khai trừ Đảng 17 đồng chí.

Nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là nhiệm kỳ cần có bước đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, nhất là mục tiêu nâng cao chất lượng và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở của Bình Lục xác định nội dung công tác KTGS tập trung vào việc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua và trong năm 2019; kiểm tra việc đăng ký làm theo chuyên đề năm 2020 của TCĐ, CBĐV. Đặc biệt, tiếp tục chú trọng và duy trì xuyên suốt nội dung KTGS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng; đồng thời nắm chắc tình hình cơ sở, tăng cường giám sát thường xuyên, xử lý nghiêm minh TCĐ, đảng viên vi phạm.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

giá gas hôm nay giá heo hơi hôm nay

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.