Coi trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên

Đề cập đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT), Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Đưa việc bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị; khắc phục tình trạng ngại học, lười học LLCT trong CBĐV…”.

Quán triệt sâu sắc định hướng đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở luôn coi trọng, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức mới cho các cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, động viên CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý đặc biệt quan tâm, coi trọng, duy trì có nền nếp công tác bồi dưỡng, giáo dục LLCT và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho CBĐV, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong toàn đảng bộ. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023, Thành ủy Phủ Lý đã chỉ đạo tổ chức 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 540 quần chúng ưu tú; 6 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới với hơn 290 đảng viên tham gia; 63 lớp bồi dưỡng LLCT, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ, công tác quản lý nhà nước, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 14 nghìn lượt CBĐV, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp chính trị - hành chính cho trên 170 học viên.

Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao giấy Chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thành ủy và cơ quan tuyên giáo cấp trên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy luôn chủ động tham mưu, phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng theo hướng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Phát huy kết quả của nửa đầu nhiệm kỳ, từ đầu năm 2024 đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Phủ Lý đã tham mưu, phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 1 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới, 2 lớp sơ cấp LLCT. Trong tháng 4 vừa qua, đơn vị đã tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy chuẩn bị điều kiện giúp  7.740 CBĐV tham gia hội nghị trực tuyến (do Tỉnh ủy tổ chức) bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức mới tìm hiểu về giá trị, ý nghĩa, nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó giúp đông đảo CBĐV hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nội dung giá trị truyền thống cách mạng cần phát huy; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với đất nước và tỉnh Hà Nam.

Việc chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục LLCT, cập nhật kiến thức mới đã giúp định hướng, lan tỏa những thông tin tích cực, củng cố, nhân lên niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ trong CBĐV, nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó chủ động, tự giác tham gia đóng góp xây dựng thành phố Phủ Lý hiện đại, văn minh.

Cùng với Đảng bộ thành phố Phủ Lý, các đảng bộ trực thuộc tỉnh cũng hết sức coi trọng và duy trì thường xuyên công tác bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng. Với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, tính riêng 4 tháng đầu năm 2024 đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (88 quần chúng ưu tú), 1 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới (42 đảng viên); phối hợp mở 2 lớp trung cấp LLCT (130 CBĐV).

Với Đảng bộ huyện Kim Bảng, từ đầu năm đến nay, Huyện ủy đã chỉ đạo mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (124 quần chúng ưu tú), 1 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho 55 đảng viên mới, 1 lớp sơ cấp LLCT; 3 lớp bồi dưỡng LLCT và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên, hội viên cơ quan dân vận, hội phụ nữ, liên đoàn lao động huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo chuẩn bị mở 1 lớp nhận thức về Đảng cho 78 quần chúng ưu tú.

Theo đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Kim Bảng, quán triệt sâu sắc định hướng của cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các cấp, thời gian qua, đơn vị luôn chủ động phối hợp tham mưu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng thông qua việc nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở để tham mưu, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm công việc, nhận thức của từng nhóm đối tượng CBĐV, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Cùng với đó, chủ động tham mưu, phối hợp mời những giảng viên có năng lực chuyên môn, đạo đức, kinh nghiệm giảng dạy nhằm cung cấp kịp thời những kiến thức, kỹ năng mới giúp học viên tiếp thu và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Mặt khác, chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ giảng viên chuyên trách để truyền tải hiệu quả, kịp thời chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giúp học viên dễ hiểu, nắm bắt sâu sắc nội dung kiến thức, hạn chế tình trạng CBĐV, đoàn viên, hội viên ngại học, lười học tập LLCT, cập nhật kiến thức mới. 

Việc bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh những năm qua luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, phối hợp tổ chức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp được học tập LLCT và cập nhật kiến thức mới theo đúng quy định. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí Tỉnh ủy viên. Việc cập nhật những nội dung mới kết hợp cập nhật các nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng, kết quả hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số lĩnh vực trọng yếu, gắn với tình hình trong nước, quốc tế… đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn đường lối chiến lược, những chủ trương, định hướng lớn của Đảng trong giai đoạn mới.

Việc coi trọng công tác bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã và đang góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, động viên CBĐV, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức chủ động, tự giác rèn luyện, tu dưỡng và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy