BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Phủ Lý về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 28/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Phủ Lý về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và BTV Thành ủy Phủ Lý.

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Phủ Lý về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của BTV Thành ủy Phủ Lý: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, khắc phục những khó khăn, thách thức do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, BTV, BCH Đảng bộ thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân; gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định,... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên (CBĐV) trên địa bàn, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH, BTV Thành ủy đã ban hành 7 nghị quyết và nhiều chỉ thị, thông tri, chương trình, kế hoạch, đề án… để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng như công tác phòng, chống dịch covid-19 đảm bảo sát với thực tế của thành phố.

Thành ủy Phủ Lý cũng đã kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 cho phù hợp với nhiệm vụ của tỉnh. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, bám cơ sở. Đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc họp, giao ban qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Phủ Lý về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 20202025
Các đại biểu dự hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể; lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát triển KT-XH; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP-AN); tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC); cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục có sự đổi mới, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 tăng 9,2%, tổng vốn đầu tư năm 2021 tăng 12,2% so với năm 2020, thu cân đối ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 10%.

Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững được triển khai quyết liệt, đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2020-2025 là 2,31%, dự kiến giảm xuống 2% vào cuối năm 2022; Tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm mới dự kiến năm 2022 là trên 5.800 lao động (tăng 5,2% so với năm 2020). Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy Phủ Lý cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình nhân dân; trong công tác đầu tư, GPMB, quản lý đất đai, giải quyết đơn thư KNTC như: việc thu hút đầu tư các trung tâm thương mại, dịch vụ trong 2 năm trở lại đây đã có nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên thành phố chưa có nhiều trung tâm thương mại, đặc biệt là các trung tâm thương mại lớn, xứng tầm với vị trí và lợi thế của thành phố; một số dự án còn chậm chưa đảm bảo kế hoạch do công tác GPMB chưa triển khai mạnh mẽ, quyết liệt…

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Phủ Lý về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay của thành phố

Tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh, Nghi quyết ĐH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy Phủ Lý đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; phòng chống dịch bệnh Covid-19; phát triển KT-XH; QP-AN; tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC; cải cách hành chính và nêu ra một số đề xuất, kiến nghị đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ đầu tư 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Hà Nam để sớm đưa vào hoạt động; Có biện pháp khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy… Đề nghị BTV Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển từ thành phố về cơ sở và từ địa phương này sang địa phương khác…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của BTV Thành ủy Phủ Lý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trên cơ sở báo cáo của BTV Thành ủy Phủ Lý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tập trung đánh giá, làm rõ kết quả, hạn chế, tồn tại, định hướng thời gian tới cũng như những đề xuất, kiến nghị của BTV Thành ủy Phủ Lý trong thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Đồng thời đề nghị BTV Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp thu, thực hiện nghiêm túc ý kiến đóng góp tại buổi làm việc để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.