BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Thanh Liêm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 23/6, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Thanh Liêm về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và BTV Huyện ủy Thanh Liêm. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Liêm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

BTV huyện ủy đã duy trì và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc và Chương trình công tác của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Bám sát cơ sở để nắm tình hình, định hướng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời chỉ đạo giải quyết các phát sinh ngay tại cơ sở. Thường xuyên rà soát việc thực hiện các Kết luận của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để đôn đốc, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, tồn tại trên từng ngành, lĩnh vực, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Liêm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng vững mạnh. Kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai các Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Đặc biệt đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai biên soạn tài liệu giáo dục truyền thống và Lịch sử huyện Thanh Liêm dành cho bậc Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và dành cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn huyện; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn “Địa chí” huyện Thanh Liêm.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội từ cơ sở đến huyện. Chủ động, sâu sát, có biện pháp, giải pháp thiết thực giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, môi trường, GPMB, giải quyết đơn thư, và các dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và trật tự xây dựng, tổ chức triển khai các công trình, dự án trọng điểm và phát triển đô thị, thương mại, xây dựng nông thôn mới, xây dựng trung tâm hành chính của huyện theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra; nhiều chỉ tiêu có mức tăng khá: Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2021 đạt 56,3 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2021 tăng 3,2%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 28,7%; thu ngân sách tăng 120,5% so với cùng kỳ 2020. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Công tác GPMB được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo thuận lợi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào địa bàn. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2021 giảm còn 1,4%. Tích cực triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ cấp huyện. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, cơ bản không có phát sinh mới. Công tác quốc phòng địa phương, công tác an ninh trật tự được tăng cường và giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Thanh Liêm cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chất lượng sinh hoạt chi bộ ; công tác phát triển đảng viên mới ở một số tổ chức cơ sở đảng còn nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa cao; công tác vận động quần chúng nhiều nơi còn yếu, phương pháp vận động chưa linh hoạt. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế như: quy hoạch, xây dựng, đất đai, GPMB, dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, hành lang an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội...

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh, Nghi quyết ĐH Đảng bộ huyện, BTV huyện ủy Thanh Liêm đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến: tổ chức bộ máy và biên chế; công nghiệp, hạ tầng, giao thông; nông nghiệp; tài nguyên, môi trường; đấu giá đất tạo nguồn thu và công tác an ninh, quốc phòng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Liêm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Trên cơ sở báo cáo của BTV Huyện ủy Thanh Liêm, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã tập trung đánh giá, làm rõ một số kết quả, hạn chế, tồn tại, định hướng thời gian tới cũng như những đề xuất, kiến nghị của BTV huyện ủy Thanh Liêm trong thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXX.

Về vấn đề môi trường, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh lưu ý huyện Thanh Liêm quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là vùng Tây Đáy; yêu cầu huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến các doanh nghiệp khai thác đá phải có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường (hệ thống phun sương, trồng cây xanh…), kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp không đảm bảo về môi trường. Tăng cường quản lý thu chi ngân sách; thực hiện tốt công tác quy hoạch của huyện gắn với quy hoạch chung của tỉnh.

Về hướng phát triển thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tập trung phát triển tuyến đường T1, T4; phối hợp với thành phố Phủ Lý hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Thanh Liêm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX nhiệm kỳ 20202025
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của BTV Huyện ủy Thanh Liêm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. BTV Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu của Thanh Liêm. Đồng thời đề nghị BTV Huyện ủy Thanh Liêm tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận... của Trung ương, của tỉnh, của huyện, đề nghị huyện rà soát lại để tập trung thực hiện tốt.

Về lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại cho người dân địa phương.

Về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Thanh Liêm chú trọng phát triển công nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư; đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp. Quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là dự án Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện.

Tập trung rà soát toàn bộ quy hoạch để điều chỉnh khớp với quy hoạch chung của tỉnh. Tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Rà soát lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm trước nhất đặt ra với Thanh Liêm đó là tập trung cao độ cho việc xử lý ô nhiễm môi trường và hoàn tất quy hoạch, xây dựng Khu trụ sở cơ quan hành chính huyện. Cùng đó, phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa, xã hội, đảm bảo tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng,  trật tự an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân...

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã làm rõ những kiến nghị, đề xuất của huyện./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.