BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Lý Nhân về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 14/4, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Lý Nhân về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và BTV huyện ủy Lý Nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Lý Nhân về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, BTV huyện ủy Lý Nhân đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Nổi bật, huyện đã triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh với nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình của huyện; có phân công cụ thể trách nhiệm cho tập thể và cá nhân.

Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ huyện đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác chỉ đạo có nhiều đổi mới, quyết liệt, nhất là những vấn đề khó, phức tạp như GPMB, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản…

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều giải pháp đồng bộ, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; vừa bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng - lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và có bước phát triển. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Phòng trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai tích cực, đến nay đã có 5/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện tốt công tác thu ngân sách, năm 2021 đạt 334 tỷ đồng; an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Đời sống văn hóa tinh thần, vật chất của nhân dân ngày một nâng lên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Lý Nhân về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của BTV huyện ủy cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: tiến độ triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tỉnh còn chậm, hiệu quả chưa rõ nét; việc thực hiện các chương trình, đề án trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao; tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, thu hút dự án sản xuất kinh doanh còn hạn chế...

Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lý Nhân tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và huy động tối đa các nguồn lực. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, huyện ủy. Phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường. Phấn đấu đến năm 2030 huyện Lý Nhân cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Tại buổi làm việc, BTV huyện ủy Lý Nhân đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở báo cáo của BTV huyện ủy Lý Nhân, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã tập trung đánh giá, cho ý kiến về những tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà huyện đã đề ra trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý Lý Nhân cần quan tâm công tác xây dựng Đảng; trong đó quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra giám sát; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; quan tâm phát triển, quản lý đảng viên. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, khai thác cát; làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Lý Nhân về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

 Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Lý Nhân phải rà soát thật kỹ các vị trí làm KCN công nghệ cao, các dự án… để làm tốt quy hoạch và quản lý quy hoạch. Chú trọng công tác cán bộ, đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có giải pháp bố trí nguồn lực đầu tư cho xây dựng hạ tầng xã hội...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Lý Nhân về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của BTV huyện ủy Lý Nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. BTV Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu của Lý Nhân.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện, BTV huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế; đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện, BTV huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện.

Bám sát định hướng của tỉnh, các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 19 ngày 01/12/2021 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa bàn huyện; bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Trong đó cần chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp sạch, phục vụ thị trường trong và ngoài nước; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác GPMB để thu hút đầu tư, nhất là các dự án giao thông, khu công nghệ cao, khu công nghiệp…

Về một số kiến nghị, đề xuất của huyện, BTV Tỉnh ủy giao các Ban Đảng nghiên cứu, tham mưu cho BTV Tỉnh ủy để có hướng dẫn cụ thể; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền…

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.