BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Kim Bảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 14/4, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Kim Bảng về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự  có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và BTV Huyện ủy Kim Bảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Kim Bảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, Đảng bộ huyện Kim Bảng đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, BTV, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, phân công rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào những việc lớn, việc khó; tăng cường công tác đối thoại, kịp thời chỉ đạo giải quyết các phát sinh ngay tại cơ sở.  

Chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định,... của Trung ương, Tỉnh ủy, huyện ủy kịp thời, nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Kim Bảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, quy định,... của Tỉnh ủy, huyện ủy thành các chương trình hành động, kế hoạch, quy định,... sát với thực tế của huyện và các địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Xây dựng, rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT Huyện ủy, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác hàng năm của cấp ủy và các ngành để triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ chính trị.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể; lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính có sự đổi mới, đạt được kết quả tích cực; kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2021 giảm xuống còn 1,31%. Giải quyết việc làm mới bình quân đạt trên 3.000 lao động/năm...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Kim Bảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện, BTV huyện ủy Kim Bảng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện mô hình sản xuất nông sản sạch chưa đạt kế hoạch; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, hành lang an toàn giao thông, trật tự xây dựng ở một số xã, thị trấn chưa chặt chẽ; phát triển du lịch, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; cơ sở dịch vụ du lịch chất lượng cao còn thiếu. Công tác GPMB một số dự án trọng điểm còn gặp khó khăn; tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư còn tiềm ẩn; chất lượng thực hiện các tiêu chí về văn hóa ở một số cơ sở chưa cao. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh, Nghi quyết ĐH Đảng bộ huyện, BTV huyện ủy Kim Bảng cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác GPMB; quan tâm cho huyện từ nguồn lực qua đấu giá quyền sử dụng đất; về công tác tổ chức cán bộ; về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng hạ tầng khung đô thị; khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Kim Bảng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI
Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo của BTV huyện ủy Kim Bảng, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã tập trung đánh giá, làm rõ một số kết quả, hạn chế, tồn tại, định hướng thời gian tới cũng như những đề xuất, kiến nghị của BTV huyện ủy Kim Bảng trong thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kim Bảng cần quan tâm làm tốt công tác then chốt xây dựng đảng, trong đó, tập trung đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ ở cơ sở linh loạt, phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời nâng cao chất lượng đảng viên...

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới của huyện, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Kim Bảng cần có phân công rõ ai làm? thời gian, nguồn lực như thế nào? Đề nghị rà soát lại các dự án đầu tư công đã thông qua, cái nào cần thiết mới làm để tập trung đầu tư cho hạ tầng khung đô thị. Với mục tiêu trở thành thị xã, huyện cần có các phường liền kề, trục nối để thành thị xã, vì vậy, huyện phải tập trung xây dựng các khu đô thị, hạ tầng đô thị; khẩn trương lập quy hoạch 1/500  các khu tái định cư; rà soát lại các hộ dân cư để tạo sinh kế cho họ để thực hiện tốt GPMB cho các dự án…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của BTV huyện ủy Kim Bảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. BTV Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu của Kim Bảng. Đồng thời đề nghị BTV huyện ủy Kim Bảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện, BTV huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện.

Bám sát định hướng của tỉnh xác định Kim Bảng là trọng điểm về phát triển dịch vụ, du lịch, đô thị xanh, thông minh phía Tây Bắc của tỉnh và các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 19 ngày 01/12/2021 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa bàn huyện; bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện...

Về một số kiến nghị, đề xuất của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã làm rõ một số nội dung và giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan có liên quan, nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền…

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.