BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Bình Lục về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

Chiều ngày 22/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bình Lục về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; BTV Huyện ủy Bình Lục.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bình Lục đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bình Lục đã đoàn kết, thống nhất, chủ động bám sát sự lãnh đạo của cấp trên để có sự vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn, kịp thời cụ thể hoá thành các chương trình hành động, kế hoạch, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bình Lục đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ
Các đại biểu dự hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy, BTV  Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, thông tri cùng hàng loạt các quy chế làm việc, đề án, chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh ủy…Trong đó xác định đầy đủ, toàn diện, cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra: đẩy mạnh CNH- HĐH nông nghiệp, thực hiện hiệu quả chủ trương tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất nông sản sạch; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, phát triển mạnh CN-TTCN; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Huyện ủy Bình Lục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quan tâm thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa, chuyên đề của từng năm; xây dựng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu trong toàn Đảng bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới giai đoạn 2020-2025 với 257 đảng viên được kết nạp mới, đạt 51,4% chỉ tiêu Đại hội. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, qua đó, đã xác định không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra, giám sát đối với hàng trăm tổ chức đảng và đảng viên; thi hành kỉ luật đối với 49 đảng viên vi phạm. Qua đó, đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội theo hướng sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội cũng từng bước được hoàn thành, đến năm 2022, trên địa bàn huyện có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt NTM nâng cao; phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH; xây dựng và quản lý đô thị; quản lý đất đai, bảo vệ môi trường…có những bước chuyển tích cực. Công tác quốc phòng- an ninh được đảm bảo, phục vụ tốt việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nửa nhiệm kỳ qua, việc thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng các cấp của huyện Bình Lục vẫn còn một số hạn chế cần tập trung tháo gỡ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, trong đó, BCH, BTV Huyện ủy và toàn Đảng bộ Bình Lục cần quan tâm hơn nữa tới lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; quan tâm công tác luân chuyển cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng huyện Bình Lục phát triển thành đô thị loại 4 đến năm 2030; thanh, kiểm tra toàn diện với lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tập trung rà soát các tiêu chí, phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2025…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bình Lục đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bình Lục đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ
Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu BCH, BTV Huyện ủy Bình Lục tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong đó, đối với công tác Đảng, huyện cần tăng cường thực hiện quy chế làm việc, thực hiện tốt việc phê và tự phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư; tăng cường quản lý đất đai và các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền; đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bình Lục đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Bình Lục xác định rõ các nguồn lực cho thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; nỗ lực giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; nâng cao hiệu quả công tác GPMB các dự án, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất tôn giáo…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét phê duyệt đề án xây dựng NTM nâng cao để huyện làm căn cứ triển khai thực hiện.

Thanh Hà

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy