Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thế Trang

Tại buổi tập huấn, giảng  viên, thạc sĩ Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) đã giới thiệu, phân tích những nét tổng quan về Đảng và công tác xây dựng Đảng; cung cấp một số vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; những điểm mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; giới thiệu, chia sẻ một số kinh nghiệm viết bài tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng). Cùng đó, trao đổi kinh nghiệm, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tổng Biên tập Báo Hà Nam nhận định: Việc trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng, công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng kỹ năng viết bài về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên có vai trò rất quan trọng, nhất là trong thời điểm tập trung tuyên truyền cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên có điều kiện bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng tại Hà Nam.

Nguyễn Khánh