Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh đã được cập nhật một số thông tin trọng tâm thuộc ba chuyên đề: Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024; Tình hình thế giới, khu vực thời gian gần đây và kết quả cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần 2; Định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 4 và quý II/2019.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh về định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 4, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Thuần đề nghị: Ngoài nội dung ba chuyên đề chính đã triển khai tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh cần tập trung thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết các Hội nghị Trung ương 6,7,8 (khóa XII); Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; việc đăng ký, thực hiện chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập, làm theo gương Bác.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến biển đảo, những chứng cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển đảo Việt Nam; kết quả, ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Cùng với đó, kịp thời thông tin tuyên truyền về đại hội MTTQ cấp cơ sở, tiến tới đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019- 2024; thông tin về việc cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan báo chí hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng- Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019. Mặt khác, thông tin, tuyên truyền sâu rộng giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Đại lễ Vesak 2019; tăng cường giới thiệu, quảng bá truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, mảnh đất và con người Hà Nam, qua đó mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế- xã hội tỉnh.

Lê Mai