Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến các nội dung kinh tế - xã hội và nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/11, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến, cho chủ trương các nội dung kinh tế - xã hội (KT-XH), nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh và các nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, đại diện các sở, ngành liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến các nội dung kinh tế  xã hội và các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã nghe đại diện Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo các nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khoá XIX (dự kiến tiến hành trong 2,5 ngày, từ 5 - 7/12/2023). Cùng với xem xét các báo cáo, tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết tại kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, kỳ họp này sẽ tiến hành nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiện toàn tổ chức bộ máy theo thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến các nội dung kinh tế  xã hội và các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến BTV Tỉnh ủy, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; dự toán, phương án phân bổ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn dự toán NSNN và phương án phân bổ Ngân sách cấp tỉnh năm 2024; phê chuẩn tổng quyết toán thu chi Ngân sách tỉnh năm 2022; về giao bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2023; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do Ngân sách tỉnh bố trí vốn; về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến các nội dung kinh tế  xã hội và các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2024; về bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023; về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ song hành hai bên đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn I), đoạn từ xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (giáp ranh với Hà Nội) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 (đường 68m) và đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường bộ song hành đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn I), đoạn từ nút giao kết nối với QL 21B (phía bờ Hữu sông Nhuệ) đến nút giao với đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 và một bên đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; về việc dừng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kè Bắc sông Châu đoạn từ cầu Liêm Chính đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (thành phố Phủ Lý); dừng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm y tế chất lượng cao tỉnh Hà Nam (giai đoạn I); dừng chủ trương Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm công tác xã hội tỉnh; về việc tạm giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2024;

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến các nội dung kinh tế  xã hội và các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày các báo cáo tại hội nghị.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục năm học 2023 - 2024 và y tế năm 2024; về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2024 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, báo cáo trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến các nội dung kinh tế  xã hội và các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy và đại diện các sở, ngành đã tập trung thảo luận cho ý kiến, làm rõ những giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; rà soát kỹ lưỡng các dự thảo, báo cáo, tờ trình trình kỳ họp đảm bảo đúng quy định.

Phát biểu kết luận nhóm nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thống nhất:  BTV Tỉnh ủy nhất trí với đề xuất của Đảng đoàn HĐND tỉnh về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đối với các nội dung Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương, xin ý kiến theo thẩm quyền để đưa vào nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, BTV Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương đối với 20 nội dung, cụ thể: Về lĩnh vực tài chính - ngân sách, BTV Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương đối với 4 nội dung. Về lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, BTV Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương đối với 9 nội dung; đồng ý cho ý kiến đối với 4 nội dung về lĩnh vực nội vụ.  

Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường: BTV Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương theo thẩm quyền đối với Danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, lưu ý Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, bổ sung đầy đủ các nội dung chi tiết của Danh mục. Về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BTV Tỉnh ủy đồng ý cho ý kiến đối với 2 nội dung. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến các nội dung kinh tế  xã hội và các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đảng đoàn HĐND tỉnh trình bày báo cáo các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh.

Tiếp tục các nội dung làm việc, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường giai đoạn 2023 - 2025: BTV Tỉnh ủy đồng ý trình BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến đối với nội dung này, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chuẩn bị hồ sơ để báo cáo,xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh; tham mưu văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất của hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân trong tổ chức thực hiện.

Với các nội dung khác Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình liên quan đến: quảng bá địa phương ở nước ngoài, chủ trương đầu tư xây dựng một số khu dân cư mới, bổ sung kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội… BTV Tỉnh uỷ đồng ý cho chủ trương đối với 12 nội dung, giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện theo đúng quy định.

BTV Tỉnh uỷ đồng ý cho ý kiến đối với 3 nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng; bổ sung, điều chỉnh thành viên BCĐ thực hiện NQ số 30 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng- an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nội dung liên quan đến thực hiện Kết luận số 07 của BTV Tỉnh uỷ; giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện nội dung để ban hành và thực hiện theo quy định./.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy