Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Sáng 15/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Phiên chất vấn được kết nối trực tuyến tới điểm cầu của 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Nhà Quốc hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm ở Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; cùng các bộ trưởng, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Tại 62 điểm cầu ở địa phương có các Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội; đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố và các sở, ngành liên quan.

Dự tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên chất vấn thứ 4 được tổ chức tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội, cân nhắc những lĩnh vực đã và đang được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát trong thời gian qua, việc trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và yêu cầu của thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lựa chọn chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tại phiên họp này.

Với thời gian chất vấn trong một ngày, các nhóm vấn đề chất vấn có phạm vi rộng, nhiều vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng; mỗi chất vấn không quá 1 phút; thời gian tranh luận không quá 2 phút. Đề nghị các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả những yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ, lâu dài đối với từng nội dung chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành lĩnh vực quản lý, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phiên chất vấn sẽ là dịp để nhìn nhận, đánh giá chính xác những hạn chế, vướng mắc, đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng công tác lập pháp; xây dựng, triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm; hoàn thành nhiệm vụ lập pháp tại Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, nâng cao chất lượng giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; bảo đảm sự ổn định, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn của các đại biểu.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các ĐBQH đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long về các nhóm vấn đề gồm: Việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo Chính phủ trình Quốc hội; giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ; Thực trạng, giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thực trạng, giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
Đại biểu Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại điểm cầu Hà Nam, đại biểu Phạm Hùng Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc: quy định cụ thể chế tài xử lý đối với cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn, thậm chí trái với pháp luật quy định; các giải pháp thực hiện đấu giá trực tuyến trong thời gian tới nhằm đảm bảo sự công khai minh bạch, chống thông đồng, dìm giá, tiết kiệm chi phí và nhân lực hoạt động đấu giá.

Tại phiên chất vấn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phát biểu kết thúc giờ làm việc buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành theo đúng chương trình đề ra. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã có 28 vị ĐBQH đặt câu hỏi chất vấn với 43 vấn đề, câu hỏi có liên quan đến 3 nhóm nội dung: Công tác xây dựng pháp luật, công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, công tác đấu giá tài sản và giám định tư pháp.

Tại phiên họp cũng đã có 5 ĐBQH tham gia tranh luận, 26 ĐBQH đăng ký nhưng chưa có thời gian tranh luận. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các đại biểu gửi chất vấn bằng văn bản để Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các ĐBQH đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung, đúng trọng tâm vấn đề chất vấn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp trả lời cơ bản đầy đủ, hết các nội dung chất vấn, tranh luận của ĐBQH. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tham gia trả lời chất vấn, làm rõ thêm một số ý kiến có liên quan được ĐBQH quan tâm.

(Buổi chiều các đại biểu tiếp tục phiên chất vấn với những vấn đề liên quan đến Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn)

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.