Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8/2022

Sáng 18/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 8/2022, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 8; kết quả công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; triển khai chương trình công tác trong thời gian tới.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 82022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh; các tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 8 và kết quả phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, phiên họp thảo luận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, trong đó một số kết quả nổi bật: Tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, thông qua 25 nghị quyết về các lĩnh vực theo thẩm quyền. Kỳ họp tiếp tục đổi mới cách thức tiến hành, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời lượng các phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, ý kiến, kiến nghị cử tri qua đường dây nóng. Sau kỳ họp đã tập trung hoàn thiện, ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh, văn bản chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, các Tổ đại biểu theo dõi, giám sát thực hiện.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra. Thường trực HĐND tỉnh, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ theo Quy chế đã ký kết; tập trung đôn đốc, theo dõi, giám sát và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các cơ quan chức năng, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện cơ bản nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật. Vai trò, chức năng của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương, đơn vị tiếp tục được phát huy.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phiên họp cũng đã thảo luận làm rõ những hạn chế trong việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm(kỳ họp thứ 8)HĐND tỉnh và việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Nhất là hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên như: tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, giải ngân, thi công một số dự án trọng điểm còn chậm; thu ngân sách còn nhiều khó khăn; cải cách hành chính chuyển biến chậm.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 82022
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành thảo luận.

Triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, phiên họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, nhất là những nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến đa số cử tri và nhân dân. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài; tăng cường phối hợp chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định. Đôn đốc, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ…

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh; công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; các nội dung chuẩn bị kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 82022
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo các nội dung tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm rõ thêm những đề xuất, kiến nghị của đại biểu nêu tại phiên họp, đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là: Tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, sớm đưa các nghị quyết phát huy hiệu quả nhất là việc thực hiện các cơ chế chính sách, kế hoạch đầu tư công, danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo đúng quy định của pháp luật để triển khai đầu tư các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch.

Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 9(kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh, dự kiến tổ chức vào ngày 29/8/2022; trong đó đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu rà soát các nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành. Báo cáo, xin ý kiến BTV, BCH Đảng bộ tỉnh về các nội dung trình kỳ họp theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ thời gian để tổ chức kỳ họp; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục, cung cấp để các Ban của HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra theo quy định.

Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung thẩm tra kỹ các nội dung và chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp theo lĩnh vực được phân công. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực triển khai nghiên cứu, tham gia ý kiến, xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung thông báo kết luận phiên chất vấn, trả lời chất vấn và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp nhận thông qua đường dây nóng; phối hợp giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 82022
Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

 Tăng cường giám sát, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tập trung vào công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, ... Duy trì nền nếp, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; nhất là, công tác GPMB để thực hiện các dự án đầu tư công, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 3 giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố (dự kiến trong tháng 9/2022)./.

   

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.