Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Sáng 16/5, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; giải trình về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, nhà ở cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo dự thảo của Thường trực HĐND tỉnh, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 2 ngày (từ 6 – 8/7/2022). Kỳ họp sẽ xem xét 7 báo cáo của UBND tỉnh gồm: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội; an ninh trật tự; quốc phòng địa phương; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; thi hành án dân sự; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh …

Về tờ trình, dự thảo nghị quyết, UBND tỉnh sẽ trình 20 tờ trình và dự thảo nghị quyết là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh trình các tờ trình và dự thảo nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Kỳ họp cũng dành thời gian để thảo luận một số nội dung quan trọng, thảo luận, trả lời ý kiến của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Về thời gian tiếp xúc cử tri, dự kiến ½ ngày trong khoảng thời gian từ 1 – 3/6/2022, mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp xúc 2 điểm.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tại phiên họp

Các đại biểu dự hội nghị đồng tình, nhất trí về thời gian dự kiến tổ chức tiếp xúc cử tri, các nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp giữa năm 2022. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh xem xét một số nghị quyết chưa thực sự cần thiết và chưa đủ điều kiện trình ban hành, nên để lại thêm thời gian rà soát và trình tại các kỳ họp sau.

Kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với lượng lớn công việc cần thực hiện, nhất là các nghị quyết dự kiến trình, để kỳ họp diễn ra thuận lợi, hiệu quả, UBND tỉnh, các sở, ngành cần rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của luật, sớm hoàn thiện các dự thảo nghị quyết. Đồng chí đề nghị, UBND tỉnh nên xem xét lại một số nghị quyết chưa thực sự cần thiết và chưa đủ điều kiện trình ban hành nên để lại kỳ họp sau. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tiếp xúc cử tri, phối hợp chuẩn bị tốt nhất các nội dung, điều kiện cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Về phiên giải trình về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, nhà ở cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, báo cáo của UBND tỉnh cho biết: Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, người có công với cách mạng ở cấp huyện. Đến nay, kết quả đạt được rất đáng khích lệ, đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, người có công có nhà ở an toàn, ổn định, giúp hộ nghèo, người có công yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.Qua đó, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng…

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm như: công tác rà soát, lập danh sách đối tượng người có công, hộ nghèo đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở còn chưa chặt chẽ, dẫn đến việc đánh giá không sát với tình hình thực tế. Nguồn vốn của trung ương bố trí chậm, thời gian kéo dài gây tâm lý chờ đợi, bức xúc trong nhân dân. Nguồn vốn hỗ trợ xây mới (40 triệu đồng/nhà), sửa chữa (20 triệu đồng/nhà) đối với nhà ở cho người có công và mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho người nghèo (40 triệu đồng/nhà) từ phía nhà nước còn thấp so với thực tế khiến nhiều hộ có nhu cầu không thể thực hiện được.

Với dự án nhà ở cho công nhân lao động, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 dự án nhà ở cho công nhân và nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đây mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của người lao động. 8 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có đến hơn 36% lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về nhà ở. Trong số đó, một số khu công nghiệp được xây dựng từ lâu, chưa được bố trí quỹ đất để xây nhà ở cho công nhân; những khu được bố trí quỹ đất thì chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng triển khai chậm, không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Dự báo đến năm 2025 sẽ có khoảng 75 nghìn công nhân có nhu cầu về nhà ở.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022
Thường trực HĐND tỉnh trình bày giám sát về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã chất vấn, nêu ý kiến về những vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, nhà ở cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài chính giải trình, làm rõ.

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho phiên giải trình của các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, nội dung chất vấn của các đại biểu và phần giải trình của các sở, ngành, trong thời gian tới, để các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, nhà ở cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp được thực hiện hiệu quả, đồng chí yêu cầu cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ trong lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ xây dựng được từ 5.000 đến 10.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ đảm bảo hiệu quả. Cùng đó, đề nghị UBND tỉnh rà soát, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp với quy định thực tế của tỉnh; rà soát để bảo đảm số liệu chính xác về các hộ gia đình, người có công, người nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở; lưu ý mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất định mức chung đối với các đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các sở, ngành chức năng nghiên cứu xử lý kịp thời các vướng mắc của các địa phương trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, nhất là ở Bình Lục với các đối tượng đã chuyển từ hình thức sửa chữa sang xây nhà mới và các hộ nghèo tự bỏ kinh phí để xây dựng nhà ở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục đầu tư liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động trong các khu công nghiệp.

Ngoài ra, cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để thực hiện tốt đề án. Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đề cao trách nhiệm, tăng cường giám sát trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người nghèo về nhà ở, việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân. Đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng, người nghèo về nhà ở, việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động. Kịp thời phát hiện, xử lý những cán bộ thiếu trách nhiệm, có biểu hiện gây khó khăn phiền hà trong thực thi công vụ.

Thanh Vân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy