Tại phiên họp, lãnh đạo các sở: Giáo dục & Đào tạo; Tài nguyên & Môi trường;  Lao động, thương binh & Xã hội tiếp tục đăng đàn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến của cử tri qua đường dây nóng về các nội dung: tình trạng nhà vệ sinh trong trường học không đảm bảo; tình trạng dạy thêm, học thêm; chế độ của giáo viên mầm non khi nghỉ hưu thấp; giá thu hồi đất; ô nhiễm môi trường do khai thác sét của Công ty xi măng Thành Thắng; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ; xem xét hạ thấp tuổi hưởng trợ cấp người cao tuổi từ 80 xuống 75 tuổi; điều chỉnh tăng mức trợ cấp, chế độ ưu đãi đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; phụ cấp Người cao tuổi, người nghèo cô đơn, người tàn tật để đảm bảo cuộc sống; chế độ hỗ trợ chất độc màu da cam…

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã có một số câu hỏi chất vấn đối với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh về những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị như: tiến độ cấp giấy CNQSDĐ chậm; hiệu quả đầu tư công một số dự án... Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, thẳng thắn nhận trách nhiệm trước những vấn đề tồn tại đại biểu nêu, đồng thời trả lời, nêu rõ quan điểm, sự quyết liệt của UBND tỉnh trong khắc phục, giải quyết thời gian tới…

Phiên họp cũng đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua toàn bộ nghị quyết theo chương trình đã đề ra với nhiều nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm năm 2019; nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Nam; nghị quyết về giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã… Đây là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.   

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Riêng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, HĐND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các Kết luận về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tập trung đánh giá, thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu chưa đảm bảo mục tiêu, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020.
 Tập trung đẩy mạnh các Chương trình, Đề án, mô hình trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa, bò sinh sản, gia cầm, thủy sản,... Chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tích cực thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020.
Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc các xã, huyện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra: toàn tỉnh có 100% số xã và 100% huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại các huyện, thành phố. Rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án vi phạm các quy định của pháp luật đặc biệt là về đất đai, môi trường; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư theo đúng chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đô thị, trong đó trọng tâm là giải quyết các thủ tục thành lập thị xã Duy Tiên, thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm, nghiên cứu xây dựng Đề án, kế hoạch phát triển huyện Kim Bảng thành đô thị loại 4 để thành lập thị xã trực thuộc tỉnh...; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động các khu công nghiệp, thu hút đầu tư...
 Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, Khu du lịch Tam Chúc, sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, các dự án Khu đại học Nam Cao, Khu y tế chất lượng cao...; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự đô thị, quy hoạch, thu chi ngân sách... theo các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Khẩn trương xây dựng các cơ chế thu hút đầu tư các công trình xử lý nước thải tại các CCN trên địa bàn tỉnh thực hiện mục tiêu năm 2019 đã đề ra. Tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển;  đôn đốc thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt gắn với tăng cường quản lý đầu tư trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, quản lý sử dụng tài sản công,...Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, trọng tâm là các dự án giao thông trọng điểm, các dự án hoàn thành trong năm 2019; xây dựng Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2019. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 sau khi được phê duyệt. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đối thoại, chỉ đạo giải quyết đơn thư tại cơ sở, ổn định tình hình, quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tập trung phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, hoạt động băng nhóm bảo kê, tín dụng đen, tệ nạn ma túy, cờ bạc...

Như vậy, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đã tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng tăng thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và chất vấn của đại biểu. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban HĐND, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị: ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, nội dung trả lời, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

Thu Thảo