Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 2/8, tại Hội trường UBND tỉnh, Kỳ họp thứ 8- kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Chủ tọa Kỳ họp.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Tạ Thị Yên, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo Vụ địa phương thuộc Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Vụ Tổ chức chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ; Vụ Công tác đại biểu thuộc Ban Công tác đại biểu – UB TVQH; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo một số doanh nghiệp cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu dự kỳ họp.
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIX có khối lượng công việc lớn, nội dung quan trọng. Các nghị quyết được xem xét, thông qua tại kỳ họp đều là những nội dung rất quan trọng, để tiếp tục cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ; nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, nâng cao đời sống nhân dân; được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; phát huy dân chủ; tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận; đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể tại hội trường; nhất là phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Việc trả lời phải được chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm và các đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến; các giải pháp khắc phục cần rõ ràng, có lộ trình thực hiện cụ thể để đại biểu, cử tri và nhân dân giám sát.

Tiếp theo chương trình kỳ họp,, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, song, nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tình hình KT-XH hội của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,24% (đứng thứ 14 toàn quốc); sản xuất công nghiệp, nông nghiệp có bước tăng trưởng; thương mại, dịch vụ - du lịch tăng trưởng khá, trong đó du lịch tăng 75,7% so với cùng kỳ; thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 56% dự toán Trung ương giao (đến hết tháng 7 đạt 7.689 tỷ đồng); thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước về nghiên cứu đầu tư với số vốn lớn và dự kiến sẽ có đóng góp nhiều cho nguồn thu ngân sách của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động khi đi vào hoạt động. Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được triển khai hiệu quả; đến nay, toàn tỉnh có 19/83 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Văn hoá, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid -19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Quốc phòng được củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế. Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy ở một số địa phương, đơn vị chậm tiến độ; hoạt động SXKD của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, do chi phí sản xuất tăng, thiếu nhân lực tạm thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công tác quy hoạch còn chậm và nhiều vướng mắc; công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn; tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải ngân chậm. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; tiến độ, chất lượng tham mưu một số Chương trình, Đề án của một số đơn vị còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố khách quan, dự báo tình hình và kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó mục tiêu tổng quát là tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh, tổ chức kịp thời các kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung cấp bách thuộc thẩm quyền phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các nghị quyết được ban hành đảm bảo quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương, được UBND tỉnh kịp thời cụ hóa, tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, nắm tình hình, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh, đảm bảo đưa các nghị quyết phát huy hiệu quả. Hoạt động giám sát chuyên đề được tăng cường, tập trung vào những cơ chế, chính sách, những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm; sau giám sát, đã ban hành kịp thời thông báo kết quả giám sát trong đó chỉ rõ những nội dung tồn tại, hạn chế, kiến nghị các cơ quan liên quan tập trung khắc phục, thực hiện; đồng thời thường xuyên, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2021 2026. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; duy trì nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu trao đổi giờ giải lao.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong phiên khai mạc sáng 2/8, kỳ họp đã nghe, xem xét các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh về: kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nghe các tờ trình về việc ban hành nghị quyết.

Chiều nay, kỳ họp tiếp tục nghe các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận Tổ./.                                                    

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.