HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX thông qua 38 nghị quyết tại Kỳ họp thứ sáu

Chiều 20/4, kỳ họp thứ 6 – Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.

Tin liên quan

Dự phiên họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Kỳ họp thứ 6  kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã thông qua 37 nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Mai Thành Chung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao & Du lịch trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

Kỳ họp thứ 6  kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã thông qua 37 nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tiếp đó, thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận tổ trong sáng ngày 20/4 và tập trung thảo luận tại hội trường.

Qua tổng hợp đã có trên 20 ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường về các nội dung trình tại kỳ họp. Cơ bản các đại biểu thống nhất cao nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh chuẩn bị, trình tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Một số nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề phát triển KT-XH, dân sinh được các đại biểu đề nghị cần làm rõ thêm.

Kỳ họp thứ 6  kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã thông qua 37 nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm như: lĩnh vực đầu tư công; về quy định chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; một số chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất tái định cư để tạo sẵn quỹ đất, phục vụ thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh…

Kỳ họp thứ 6  kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã thông qua 37 nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội
Đại biểu thông qua nghị quyết kỳ họp.
Kỳ họp thứ 6  kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã thông qua 37 nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Thành Chung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch trúng cử ủy viên UBND tỉnh khóa XIX.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và quyết nghị thông qua 38 nghị quyết, gồm: 25 nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư công và kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án đầu tư công nguồn ngân sách địa phương; 03 nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân sách; 05 nghị quyết về lĩnh vực xây dựng, nhà ở, đất đai; 02 nghị quyết về lĩnh vực y tế; 01 nghị quyết về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và 01 nghị quyết về lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 01 Nghị quyết về bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thành công của kỳ họp khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước bằng các nghị quyết cụ thể, sát thực; đồng thời cũng thể hiện sự chủ động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc đề xuất và xem xét quyết định các chủ trương đầu tư, tài chính -ngân sách, đất đai, nông nghiệp, y tế, giáo dục và các cơ chế, chính sách quan trọng phục vụ kịp thời phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Việc triển khai thực hiện để sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống có ý nghĩa quan trọng, nhất là, trong thời điểm hiện nay, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và của tỉnh. Để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đòi hỏi cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua đảm bảo chất lượng, hiệu quả; nhất là các nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án lớn, trọng điểm; các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch bệnh và an sinh xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cương vị công tác của mình tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; gắn bó chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phản ánh kịp thời với HĐND.

UBND tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để kiểm soát dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và rà soát tiêm chủng đầy đủ cho các đối tượng, nhất là cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi an toàn, bảo đảm tăng độ bao phủ vắcxin, tạo miễn dịch toàn cộng đồng.

Kỳ họp thứ 6  kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đã thông qua 37 nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội
Đại biểu thảo luận tại hội trường.

UBND tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình của Chính phủ; các nghị quyết, chương trình, đề án, kết luận của Tỉnh ủy trong chỉ đạo, điều hành “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, phát triển sản xuất - kinh doanh trong điều kiện bình thường mới; củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất CN-TTCN, làng nghề truyền thống và thương mại, dịch vụ; tổ chức tốt phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Tiếp tục CNH nông nghiệp, thu hút các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Duy trì và bảo đảm tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư hạ tầng khung, liên vùng, hạ tầng kết nối đến các điểm đầu mối giao thông, Khu công nghệ cao, các Khu, Cụm CN, Cảng và Logistic. Đẩy nhanh thủ tục và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực và điểm nhấn cho sự phát triển bền vững của tỉnh; tập trung rà soát, kiến nghị điều chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, nhằm rút ngắn thời gian GPMB và các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm ổn định cho người dân sau khi bị thu hồi đất.

Tăng cường vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận của người dân ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam và các Quy hoạch có liên quan; rà soát, điều chỉnh các Quy hoạch phân khu để quản lý và thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đối với các Quy hoạch đã được cho chủ trương, nhất là Quy hoạch Thành phố mới, Quy hoạch Khu Đại học Nam Cao, Khu công nghệ cao, các Khu, Cụm CN, các Khu đô thị…

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, cân đối nguồn lực đầu tư công ở các cấp ngân sách, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương theo kế hoạch đề ra; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu; sử dụng công khai, minh bạch, hiệu quả theo đúng quy định các nguồn ngân sách; ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các nhiệm vụ chi của năm 2022 - năm đầu tiên tỉnh thực hiện tự chủ ngân sách.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, trật tự đô thị… Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn trong và ngoài nước về đầu tư trên địa bàn.

Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện của công dân và những kiến nghị của cử tri đã được nêu tại các kỳ họp trước, nhất là vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý xe quá khổ, quá tải và ô nhiễm môi trường. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND - Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban HĐND và các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các nghị quyết của HĐND, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; nhất là trong phòng, chống dịch và công tác đền bù, GPMB, tái định cư để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.