HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng 4/8, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh tiếp tục nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường, thông qua các nghị quyết và bế mạc.

Tin liên quan
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh nhất trí thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền
Chủ tọa kỳ họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Sở Giao thông Vận tải tiếp tục trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu; ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến các nội dung thuộc thẩm quyền như: việc trùng tu, nâng cấp các di tích bị xuống cấp; giải pháp phát triển du lịch bền vững, thành ngành kinh tế mũi nhọn; việc nâng cấp duy tu hạ tầng giao thông một số tuyến đường; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đường giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cũng như sinh hoạt của người dân một số địa phương...

Sau nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu và thảo luận tại hội trường.  

Theo đó, trong phiên thảo luận tổ buổi chiều ngày 02/8 và phiên thảo luận tại hội trường, với không khí sôi nổi, tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đã có 40 ý kiến (25 ý kiến thảo luận Tổ và 15 ý kiến thảo luận tại hội trường) về các nội dung được trình tại kỳ họp cũng như những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Các ý kiến của đại biểu cơ bản đều thống nhất với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp về các lĩnh vực cụ thể…

Về các nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết, đại biểu thống nhất: cơ bản đã đảm bảo căn cứ pháp lý, sự cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy…

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh nhất trí thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo, trả lời một số ý kiến chất vấn của đại biểu, giải trình về những nội dung cần làm rõ qua ý kiến thảo luận Tổ và thảo luận tại Hội trường. Về các ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ghi nhận và tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương ngay sau kỳ họp, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và báo cáo kết quả thực hiện đến cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh sớm nhất. Đồng chí nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ nỗ lực phát huy những kết quả, ưu điểm đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh nhất trí thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trả lời chất vấn và trả lời ý kiến cử tri.

Phát biểu kết thúc phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc các thành viên UBND tỉnh là Giám đốc các sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời, xác định lộ trình, giải pháp giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí đề nghị các thành viên UBND tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các lời hứa của mình, khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, nhất là các tồn tại, bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cảm ơn và đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và nhân dân trong tỉnh, mong muốn cử tri tiếp tục tăng cường giám sát các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời mong cử tri và nhân dân chia sẻ những khó khăn của tỉnh, nhất là về nguồn lực nên một số nguyện vọng của nhân dân cần phải có thời gian, lộ trình xử lý từng bước.

Trên cơ sở kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu, đề nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, ban hành Kết luận phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn để theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Như vậy, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh Khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và Quyết nghị thông qua 25 nghị quyết quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Đây là căn cứ, là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành hữu quan chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển KT- XH, củng cố quốc phòng – an ninh, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2022 đã đề ra; là căn cứ để HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri giám sát đối với hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan.

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh nhất trí thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, Khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Đồng chí ghi nhận sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và những kết quả quan trọng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được; tích cực đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau kỳ họp, cần tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Tỉnh ủy. Khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua. Bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo; nhằm phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà 6 tháng đầu năm đã đạt và vượt.

Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam và các Quy hoạch chuyên ngành thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch; Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và thủ tục đầu tư các dự án. Tập trung quyết liệt trong công tác GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, khoáng sản, môi trường. Tập trung giải quyết hiệu quả các nội dung kiến nghị, phản ánh kéo dài của cử tri và nhân dân và của các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa - xã hội hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh. Củng cố QP-QS địa phương; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành. Tập trung giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm; sáng tạo hơn, quyết liệt hơn; rõ người, rõ việc, rõ thời gian; gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của kỳ họp. Vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của HĐND, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiếp xúc với cử tri. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, để kịp thời nắm bắt và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, ngay sau kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.