Năm 2017, Đảng bộ, nhân dân Duy Tiên đạt nhiều kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh- quốc phòng, nhất là về cải cách hành chính (CCHC), phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng nông thôn mới (NTM). 14/15 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ 2016. An sinh xã hội được bảo đảm, gần 89% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 3%, 100% xã đạt chuẩn NTM.

Các đại biểu dự hội nghị.

Có được kết quả trên là do cấp ủy các cấp trong huyện đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp, đặc biệt là 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường nắm tình hình, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CBĐV), kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Cùng đó, chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS). Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả đơn khiếu nại, tố cáo trong Đảng; xử lý nghiêm tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên có vi phạm. Năm 2017 đã thi hành kỷ luật 36 đảng viên.

Năm 2018, cấp ủy các cấp ở Đảng bộ Duy Tiên xác định tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII và công tác KTGS.

Đồng thời, đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH phấn đấu thực hiện như: thu nhập bình quân đầu người đạt 43,05 triệu đồng/người/năm; Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,03%; Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng trên 41%, giá trị xuất khẩu tăng 51,12%; giải quyết việc làm mới cho 4 nghìn lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,9%... tập trung xây dựng và phát triển đô thị Duy Tiên.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang biểu dương, ghi nhận những kết quả Đảng bộ Duy Tiên đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị: Năm 2018, cấp ủy các cấp của huyện tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, huyện.

Cùng đó, lãnh đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng các mô hình hợp tác, tiếp tục thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; Thực hiện tốt quy hoạch, chỉnh trang đô thị gắn với phát triển các cơ sở y tế, giáo dục đáp ứng sự phát triển của đô thị, đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh tại các khu công nghiệp; Tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM.

Đồng thời, làm tốt công tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển, kết nối văn hóa du lịch, làng nghề. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quản lý trật tự đô thị; tiếp tục đẩy mạnh CCHC, thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại, tiếp dân, giải quyết các ý kiến nguyện vọng chính đáng của công dân...

Tại hội nghị, Huyện ủy Duy Tiên đã tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; khen thưởng đối với 16 TCCSĐ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nguyễn Hằng