Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Thanh Liêm

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Kết luận số 01), Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Thực hiện tốt việc học và làm theo Bác là cơ sở, động lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của huyện, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Công an xã Liêm Phong không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, nắm chắc tình hình và tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, tình huống phát sinh. Nhờ vậy, an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ ổn định, không xảy ra điểm nóng, tình hình phức tạp, các hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế.

Đại úy Đỗ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Liêm Phong cho biết: Công an xã hiện có 7 cán bộ, chiến sĩ, 100% là đảng viên. Thông qua việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Đặc biệt, với sự nỗ lực bám sát địa bàn, không quản ngày đêm làm việc quên mình với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, Công an xã Liêm Phong là một trong 6 đơn vị đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân đủ điều kiện vào tháng 3/2023, được Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen ngợi; tập thể Công an xã và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ người dân được kích hoạt định danh điện tử của xã Liêm Phong đạt hơn 87,5%.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự được chú trọng thông qua mô hình camera an ninh với 32 mắt camera được lắp ở các trục đường chính, tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn xã, từ đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc quan trọng, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Cán bộ, chiến sỹ Công an xã luôn gần dân, trọng dân, dựa vào dân để bảo vệ an ninh Tổ quốc nên nhân dân trên địa bàn xã tự nguyện và chủ động phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra tình huống bất ngờ trên địa bàn. Năm 2021-2022, Công an xã Liêm Phong được công nhận là Đơn vị quyết thắng, 100% cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đồng thời, là một trong những đơn vị điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được ghi danh sổ vàng Đảng bộ huyện năm 2022.

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Thanh Liêm
Cán bộ Công an xã Liêm Phong, Thanh Liêm hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID. Ảnh: Lê Yến

Việc ghi danh sổ vàng người tốt, việc tốt được duy trì ở cả 3 cấp tại Thanh Liêm từ năm 2008 đến nay, góp phần nhân rộng, lan tỏa những điển hình trong học và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ba tháng một lần các cá nhân, tập thể điển hình được ghi danh trong chi bộ thôn, xóm; sáu tháng một lần ghi danh trong sổ vàng của các đảng bộ trực thuộc; một năm ghi danh trong sổ vàng của Đảng bộ huyện. Trung bình mỗi năm có từ 30-35 tập thể, cá nhân điển hình được ghi sổ vàng Đảng bộ huyện và khen thưởng.

Để việc thực hiện Kết luận số 01 đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trong đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hằng năm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, theo phương châm học tập đi đôi với làm theo, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm và chuyên đề toàn khóa được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất, trong đó có nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị.

Công tác tuyên truyền đổi mới, đa dạng với nhiều hình thức, như: tuyên truyền qua hội nghị trực tiếp; quán triệt, tuyên truyền trực tiếp tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở; chỉ đạo các chi đoàn, chi hội tăng cường tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt… Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa ngày càng sâu rộng, nền nếp. Việc học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ tại chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Theo đánh giá của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đoàn Thị Vân Khánh, việc học và làm theo Bác trong những năm qua trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động. Nhờ đó, nhiều khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của huyện được tham mưu, thực hiện tốt. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được nâng lên; nhiều tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ được khắc phục. Huyện ủy đặc biệt chú trọng chỉ đạo việc xây dựng mới, nhân rộng mô hình điểm học tập và làm theo Bác, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2017-2022, toàn huyện xây dựng được 561 mô hình học và làm theo Bác của đảng ủy xã, thị trấn; 182 mô hình ở các chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong năm 2023 xây dựng được 134 mô hình mới, trong đó có 106 mô hình cấp xã. Mỗi chi, đảng bộ trực thuộc có ít nhất 1 mô hình học tập và làm theo Bác.

Tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm xác định tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phát hiện, giới thiệu và khuyến khích nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy