Kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn đảng bộ, nhằm tạo phong trào thi đua sâu rộng trong học và làm theo Bác. Thông qua các mô hình đã xuất hiện nhiều điển hình, nhân tố mới, việc làm mới có hiệu quả trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp.

Trong đó, nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, tiêu biểu như: “Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chống lãng phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm xi măng Bút Sơn trên thị trường” của Đảng bộ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn; “Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng” của Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam; “Đẩy mạnh phong trào thi đua An toàn - Tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh” của Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam… Nhiều việc làm theo Bác đã mang lại những kết quả tích cực, tạo lòng tin cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp về sự thành công của mô hình và nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp
Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính (Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam) đánh giá thực hiện mô hình điểm "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ". Ảnh: Tiến Đoàn

Chẳng hạn như mô hình điểm “Không ngừng hoàn thiện, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh” của Chi bộ Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn- Phủ Lý đã giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước năm 2021 trên 480 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho người lao động; mô hình “Chuyển đổi số” của Đảng bộ Viễn thông Hà Nam giúp giảm thời gian thao tác, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành công việc. Đặc biệt mô hình “Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan” của Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tạo sự liên thông, gắn kết trong xử lý công việc giữa các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy; các chi bộ, đảng bộ khi giải quyết công việc tại bất cứ một ban nào đều được các ban xây dựng Đảng và văn phòng hội ý kịp thời, rút ngắn thời gian giải quyết.

 Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chỉ đạo, hướng dẫn, lựa chọn 72 mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó có 10 mô hình điểm cấp Khối. Việc xây dựng mô hình điểm được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn, từ khảo sát đánh giá tình hình cơ quan, doanh nghiệp được chọn làm điểm; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp…

Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết: Ban Tuyên giáo tham mưu với BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở lựa chọn, triển khai xây dựng mô hình điểm bảo đảm thiết thực, tránh hình thức. Việc xây dựng các mô hình điểm đều căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình và các phong trào thi đua của doanh nghiệp để lựa chọn mô hình cho phù hợp; tập trung vào mô hình học tập và làm theo phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách ứng xử của Bác...

Không chỉ có các mô hình điểm cấp Khối được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả sinh động, ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc cũng đã xây dựng được 62 mô hình học và làm theo Bác. Đa số các đơn vị lựa chọn mô hình học tập và làm theo phong cách làm việc đổi mới, khoa học của Bác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Tiêu biểu như mô hình “Tích cực chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên” Chi bộ Văn phòng phối hợp với Chi bộ Đảng - Đoàn thể của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần chuyển đổi hình thức ăn ca từ ăn cơm suất sang ăn tự chọn cho cán bộ, công nhân viên được người lao động hưởng ứng, khen ngợi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Chi bộ Văn phòng cho biết: Qua một thời gian nghiên cứu, triển khai, đầu tháng 11 năm 2019, mô hình đã đi vào hoạt động trong sự vui mừng phấn khởi của cán bộ, công nhân viên công ty. Với cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại cùng các món ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, cán bộ, công nhân viên được tùy thích lựa chọn theo sở thích và nhu cầu dinh dưỡng sau những giờ làm việc vất vả, góp phần nâng cao sức khỏe người lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết: Việc xây dựng mô hình điểm góp phần tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức tự giác học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Qua việc xây dựng mô hình điểm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), một số vấn đề hạn chế, tồn tại đã được giải quyết dứt điểm, kịp thời; góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Khối các doanh nghiệp là: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp phải chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp trong triển khai xây dựng và thực hiện mô hình. Việc xây dựng mô hình phải căn cứ vào các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung xây dựng mô hình điểm phải cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, doanh nghiệp, có sức lan tỏa và đem lại hiệu quả thiết thực.

Nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với việc triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp chú trọng nhân rộng mô hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và yêu cầu đảng ủy cơ sở thường xuyên đánh giá hiệu quả các mô hình của đơn vị theo các tiêu chí và chỉ tiêu đã xây dựng; đưa kết quả nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, là tiêu chí trong đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và tiêu chí đánh giá thi đua của cơ quan, đơn vị hằng năm...

Việc thực hiện các mô hình gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước và với việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp; coi đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần từng bước đưa tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.