Kim Bảng cụ thể hóa chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023

Chuyên đề năm 2023 được xác định là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”. Nhằm thực hiện tốt chuyên đề của năm, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị huyện Kim Bảng đã quán triệt, triển khai, cụ thể hóa chuyên đề trong từng nhiệm vụ của cá nhân, tập thể, qua đó góp phần lan tỏa hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, xây dựng nếp sống văn hóa trên mọi lĩnh vực nhằm hiện thực hóa chủ trương đưa Kim Bảng sớm trở thành thị xã trước năm 2025.

Xã Tân Sơn (Kim Bảng) thời gian qua đã có những bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Các chủ trương, nghị quyết được triển khai hiệu quả, cán bộ và nhân dân đồng lòng đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả đó, cấp ủy, chính quyền trong xã luôn coi trọng việc học và làm theo gương Bác, cụ thể hóa chuyên đề hằng năm bảo đảm sát thực với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, của từng ban, ngành, chi bộ và của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Tân Sơn cho biết: Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững” rất thiết thực, nhất là đối với việc xây dựng lối sống văn hóa trong mỗi con người, trong từng CBĐV công chức xã. Chính vì vậy, cùng với quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời nội dung chuyên đề tới từng chi bộ, các đoàn thể, đảng ủy xã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa chuyên đề ngay trong đội ngũ đảng viên là cán bộ, công chức xã. Lấy việc thực hiện nghiêm túc mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” là nền tảng cho việc cụ thể hóa chuyên đề về xây dựng lối sống văn minh; tôn trọng và giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính (TTHC), các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã xây dựng các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, lối sống của người cán bộ, công chức về phong cách, lề lối làm việc, ứng xử trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, với nhân dân. Điều đầu tiên được địa phương xác định trong xây dựng văn hóa đối với cán bộ, công chức xã chính là sự trung thành, tận tụy phục vụ nhân dân, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh hay đến hoạt động của bộ máy chính quyền xã. Tiếp đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã Tân Sơn dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo, vượt khó khăn, thách thức nhằm đem lại hiệu quả công việc cao nhất, địa phương tiếp tục chỉ đạo nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong công việc, trong thực hiện chủ trương, chính sách ở nơi cư trú; lên án những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, có lời nói, hành động làm giảm niềm tin của nhân dân với cơ quan nhà nước tại địa phương, giảm hiệu quả công việc.

Mặt khác, tăng cường sự đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ trong công việc, nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính, tác phong làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Được biết, mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở Tân Sơn tiếp tục được thực hiện tốt. Các TTHC đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Nhiều bà con nhân dân đi làm xa hoặc già yếu, neo đơn đều được cán bộ, công chức xã tạo điều kiện thực hiện các TTHC trong những ngày nghỉ, lễ, Tết và tại nhà… được nhân dân đồng tình đánh giá cao, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách trên địa bàn xã.

Để thực hiện tốt chuyên đề năm 2023, Huyện ủy Kim Bảng tập trung chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện chuyên đề gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện văn hóa công sở, xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư; nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong học và làm theo gương Bác; tiếp tục thực hiện nghiêm túc mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”... Tăng cường kiểm tra, giám sát CBĐV, công chức, viên chức trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, trong thi hành nhiệm vụ, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để CBĐV, nhân dân giao lưu, chia sẻ những giải pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong xây dựng văn hóa tại gia đình và khu dân cư, trong cơ quan, công sở…

Đặc biệt, Huyện ủy Kim Bảng xác định cần phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày; sâu sát cơ sở, thường xuyên gần gũi, lắng nghe nhân dân, nắm bắt kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân; tham mưu, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tránh gây bức xúc, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Kim Bảng cụ thể hóa chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023
Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Tây kiểm tra bản đăng ký học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2023 của cán bộ, đảng viên Chi bộ Thôn Thọ Lão 1. Ảnh: Khang Ninh

Với đội ngũ CBĐV nhiều đơn vị, địa phương, như tại xã Hoàng Tây, cụ thể hóa chuyên đề năm 2023, đặc biệt là thực hiện hiệu quả tư tưởng của Người về văn hóa, đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng lối sống văn hóa trong mỗi CBĐV, trong từng gia đình, dòng họ, trong khu dân cư, trong tập thể cấp ủy, chi bộ… Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, gần dân, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tăng cường đào tạo, tập huấn về văn hóa cho CBĐV và các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng các thôn xóm được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Văn Thực, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây cho biết: Ngay sau khi học tập chuyên đề năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, chi bộ đã tổ chức cho đảng viên đăng ký những việc làm cụ thể của bản thân. Qua bản đăng ký cho thấy hầu hết CBĐV trong chi bộ đều xác định học tập chuyên đề bằng việc gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, vận động gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, dạy bảo con cháu trong gia đình đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn, xóm vững mạnh. Đối với chi bộ, tập thể xác định: thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tôn trọng ý kiến đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy nguồn lực, sức mạnh của tập thể chi bộ và nhân dân xây dựng Thôn Thọ Lão 1 giàu mạnh.

Với sự chủ động, gắn chuyên đề năm 2023 với những việc làm cụ thể trong từng tập thể, cá nhân, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương văn hóa ở Kim Bảng sẽ góp phần lan tỏa hơn nữa những mô hình, việc làm cụ thể theo gương Bác, giúp địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, xây dựng con người Kim Bảng ngày càng văn minh, hiện đại.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy