Gắn công tác mặt trận với học và làm theo Bác ở Thanh Liêm

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hệ thống mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của tổ chức và tình hình thực tế. Qua đó, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Thanh Liêm thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở. 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động được trên 7,2 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh và các nguồn xã hội hóa, Thanh Liêm đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 134 ngôi nhà với tổng trị giá trên 7,4 tỷ đồng cho các đối tượng là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; vận động ủng hộ Chương trình xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với số tiền 58 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… trong toàn huyện mỗi dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động trên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 2,26% năm 2019 xuống còn 1,38% vào năm 2023.

Trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đoàn kết sáng tạo”… Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư (18/11) hằng năm được tổ chức nền nếp, rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường gắn kết tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh của cộng đồng. Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Đến hết năm 2023, tỷ lệ khu dân cư văn hóa của huyện đạt 94%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96% so với số hộ đăng ký; tỷ lệ người dân tập luyện thể thao thường xuyên đạt 30%, số gia đình thể thao đạt tỷ lệ 23,5%.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ủng hộ phòng, chống dịch được hơn 4,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm để kịp thời hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Thanh Liêm trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp thường xuyên chú trọng; công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc. MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động và kiện toàn ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, thị trấn. Thông qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thành Trung, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, được triển khai thường xuyên, hiệu quả trong toàn hệ thống MTTQ huyện. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ mặt trận thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. MTTQ huyện bám sát nghị quyết của cấp ủy và hướng dẫn của Ủy ban MTTQ cấp trên để xây dựng chương trình công tác hằng năm và tổ chức  thực hiện hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ động phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, triển khai các chương trình, quy chế phối hợp; đồng thời có giải pháp cụ thể để xây dựng, triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình. Những kết quả đạt được trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, xây dựng quê hương Thanh Liêm giàu đẹp, văn minh.

Với những thành tích đạt được, hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen, nhiều năm liền được nhận Cờ đơn vị xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, Giấy khen của Ủy ban MTTQ huyện, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.

Thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Thanh Liêm tiếp tục bám sát nghị quyết của cấp ủy, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phát huy tính tích cực, vai trò và trách nhiệm của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ huyện Thanh Liêm đặt mục tiêu tổ chức vận động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa ít nhất 100 nhà đại đoàn kết; mỗi khu dân cư trên địa bàn huyện hình thành ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng. MTTQ cấp huyện chủ trì tổ chức ít nhất 1 - 2 cuộc giám sát, 1 - 2 cuộc phản biện xã hội/năm; cấp xã tổ chức ít nhất 1 - 2 cuộc giám sát và 1 cuộc phản biện xã hội/năm; phấn đấu hầu hết khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hằng năm, có 95% trở lên cán bộ chuyên trách của Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, ban công tác mặt trận được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; có 90% Ủy ban MTTQ các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 20% hoàn thành xuất sắc. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của mặt trận; tham gia thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy