Cụ thể hóa chuyên đề năm 2023 trong xây dựng văn hóa công sở

Chuyên đề năm 2023 được xác định là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”. Để góp phần thực hiện tốt chuyên đề của năm, việc xây dựng văn hóa công sở, đặc biệt là xây dựng lề lối, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến văn hóa công vụ, văn hóa nơi làm việc. Để cán bộ thật sự là “đầy tớ” của nhân dân, Bác đã đề cập tới việc xây dựng đời sống mới, nếp sống mới ở công sở; xây dựng các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, lối sống của người CBĐV; ban hành các sắc lệnh về phong cách làm việc ở công sở. Người chỉ rõ phong cách, lề lối của người cán bộ từ làm việc cho đến ứng xử trong các mối quan hệ đối với tự mình, đối với đồng nghiệp, đối với nhân dân.

Theo Bác, văn hóa đầu tiên và cốt lõi mà người CBĐV, CCVC các cơ quan, đơn vị cần phải có chính là: Trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và tránh làm những việc có hại đến thanh danh công chức hay đến hoạt động của bộ máy Nhà nước. Tiếp đó là có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, người CBĐV, CCVC phải dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, gian khổ để có kết quả cao nhất. Phải ý thức được công việc của mình là phục vụ nhân dân; gương mẫu, tự giác nêu gương trong công việc; công tâm, khách quan, không “tự tư tự lợi”, đề cao “liêm”, “chính” trong công vụ, giữ vững những chuẩn mực đạo đức cách mạng; thân ái, đoàn kết chặt chẽ với đồng sự, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Cụ thể hóa chuyên đề năm 2023 trong xây dựng văn hóa công sở
Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Thanh Châu (thành phố Phủ Lý) hướng dẫn nhân dân thực hiện thủ tục hành chính.

Vận dụng tư tưởng của Bác về văn hóa công vụ, khắc phục những thói quen, lề lối làm việc chậm đổi mới, chưa phù hợp nơi công sở, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm giảm niềm tin của nhân dân với cơ quan nhà nước, giảm hiệu quả công việc. Tăng cường tinh thần đoàn kết, giúp đỡ trong công việc, nâng cao phẩm chất và năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính, tác phong làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể.

Theo đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Lục, để thực hiện tốt chuyên đề năm 2023, Huyện ủy tập trung chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện văn hóa công sở; nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa làm việc, như: tiếp tục thực hiện nghiêm túc mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Ngày thứ bẩy với dân”, “Ngày chủ nhật xanh”… Tăng cường kiểm tra, giám sát CBĐV, CCVC trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, trong thi hành nhiệm vụ, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để CBCCVC giao lưu, chia sẻ những giải pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ… Đặc biệt, Huyện ủy Bình Lục xác định cần phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, CCVC, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày; sâu sát cơ sở, thường xuyên gần gũi, lắng nghe nhân dân, nắm bắt kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân; tham mưu, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tránh gây bức xúc, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Với đội ngũ CBCC nhiều đơn vị, địa phương, như tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, cụ thể hóa chuyên đề năm 2023, đặc biệt là vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác về văn hóa công sở, theo đồng chí Phạm Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo UBND xã tham mưu xây dựng đội ngũ CBCC có uy tín, chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, gần dân, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tăng cường đào tạo, tập huấn về văn hóa công sở; xây dựng và hoàn thiện quy tắc ứng xử của CBCC trong thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, tạo điều kiện cho đội ngũ CBCC được đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ. 

Một trong những việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa chuyên đề năm 2023 chính là xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy nguồn lực, sức mạnh của đội ngũ CBCCVC. Nhiều cơ quan, đơn vị ban hành các quy định, nội quy, quy chế làm việc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Mặt khác, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện văn hóa công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật; khen thưởng, biểu dương những CBCCVC có thành tích cao, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở.

Với giải pháp xây dựng văn hóa công sở xuất phát từ lợi ích của nhân dân, thực hiện mục tiêu hoàn thiện bản thân mỗi CBĐV, CCVC, việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa vững mạnh sẽ góp phần triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2023, xây dựng văn hóa và con người Hà Nam văn minh, xây dựng tỉnh ta ngày càng phát triển.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy