Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 27/7, Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tới dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Phủ Lý qua các thời kỳ, cùng 243 đại biểu chính thức đại diện cho  hơn 9.400 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 20202025
Các đại biểu dự Lễ Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý đã nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện  thắng lợi 27/28 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao.

Nổi bật là kinh tế liên tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 16,9%/năm, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra (chỉ tiêu Đại hội là 16,8%/năm). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trưởng vượt bậc qua các năm, tốc độ tăng trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt 17,83% (vượt chỉ tiêu 2,83%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và thương mại dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt dự kiến trên 69 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015.

Công tác xây dựng và phát triển thành phố được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trọng tâm là thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. 5 năm qua, thành phố đã huy động được nhiều nguồn lực với tổng nguồn vốn trên 8.200 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại; ưu tiên hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị; tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh; năm 2018 thành phố được công nhận là đô thị loại II, vượt 2 năm so với chỉ tiêu Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 20202025
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch 990/KH-UBND của UBND tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững. Kết quả sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh và đa dạng, công nghệ, thiết bị được đầu tư theo hướng tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia, góp phần phát triển kinh tế của thành phố và giải quyết việc làm cho người lao động.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp – xây dựng đạt bình quân 14,9%/năm (chỉ tiêu Đại hội 14,9%), riêng công nghiệp tăng 14,48%/năm, năm 2020 có 375 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tăng 185 doanh nghiệp so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm (2016 – 2020) đạt trên 109,376 nghìn tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng gấp 2,1 lần giai đoạn 2010 – 2015, năm 2020 đạt 27,019 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,91 lần so với năm 2015.

Thương mại dịch vụ đã phát huy vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố; đã hình thành các trung tâm thương mại – dịch vụ cao cấp, hiện đại, nhiều loại hình dịch vụ, du lịch phát triển. Tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại -dịch vụ bình quân giai đoạn 2016-2020 là 19,51% (vượt 2,37% so với chỉ tiêu Đại hội).

Nông nghiệp được đẩy mạnh phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, chú trọng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi. Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 1,83% (vượt chỉ tiêu Đại hội).
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Phát huy những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Phủ Lý đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ thành phố tới cơ sở. Tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị đi đôi với giữ vững ổn định về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý là đô thị lõi của tỉnh Hà Nam, là trung tâm của khu vực về thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục; đô thị thông minh vào năm 2025.

Ba khâu đột phá để hoàn thành 19 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới được Đảng bộ thành phố xác định là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cấp; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối các phân khu chức năng và hạ tầng thương mại dịch vụ chất lượng cao; nâng cao chất lượng đô thị, gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020  2025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Nhất trí với phương hướng, mục tiêu, ba khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Đảng bộ thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đảng bộ thành phố cần đánh giá và phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, để có giải pháp khắc phục và định hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế riêng có của thành phố; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ; ưu tiên hạ tầng kết nối các phân khu chức năng và hạ tầng thương mại dịch vụ chất lượng cao; gắn với mở rộng liên kết vùng phục vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ - thương mại; nâng cao chất lượng đô thị gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I theo hướng đô thị xanh – thông minh.  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cùng với phát triển kinh tế - đô thị, thành phố phải chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo tồn và quảng bá, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người thành phố Phủ Lý văn minh, thanh lịch”.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020  2025
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới - Phát triển”, trong phiên khai mạc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội; đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

P.V

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.