Diễn văn bế mạc của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều ngày 22/9, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên bế mạc. Sau đây là toàn văn bài diễn văn bế mạc Đại hội của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Báo Hà Nam điện tử trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Kính thưa Đoàn Chủ tịch!
Kính thưa Đại hội!

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển và trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Diễn văn bế mạc của đồng chí Lê Thị Thủy Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày diễn văn bế mạc tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thảo luận thống nhất và thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết của Đại hội; Đại hội đã thảo luận Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp thu ý kiến của Đại hội hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện. 

Đại hội nhất trí cao với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tỉnh ta đã đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra 05 bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, nhất là những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra và đã đề ra mục tiêu “xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ”. 
Với các mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025: Hà Nam là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đến năm 2030: Là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đến năm 2035: Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương;

Để thực hiện được các mục tiêu quan trọng đó; Đại hội đã thảo luận và thống nhất 18 chỉ tiêu chủ yếu; 03 khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh; nội chính cải cách tư pháp; xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội đã tiếp tục thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và tín nhiệm cao bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 48 đồng chí thực sự tiêu biểu cho phẩm chất, năng lực, uy tín để gánh vác nhiệm vụ mà Đại hội và Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tin tưởng giao phó, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX gồm 14 đồng chí; bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và 02 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra gồm 8 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Hà Nam gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Kính thưa Đoàn Chủ tịch!
Kính thưa Đại hội!
 
Với những kết quả nêu trên, Đại hội chúng ta vui mừng phấn khởi báo cáo với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công rực rỡ.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam hôm nay thể hiện ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; là sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; là kết quả thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; của tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 322 đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ về dự Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hướng dẫn giúp đỡ của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; cùng nhiều ý kiến quý báu, sâu sắc, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 3.

Đại hội cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại hội đã tiếp thu những ý kiến quý báu, trách nhiệm, tâm huyết và đưa vào Nghị quyết Đại hội. 

1. Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; 

2. Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các tỉnh, thành bạn; đồng chí Chính ủy Quân khu 3; đại biểu lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí tướng lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí là người con quê hương Hà Nam; đại biểu các doanh nghiệp đã quan tâm về dự và động viên Đại hội. 

3. Đại hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự cống hiến, đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết trong nhiều năm qua của các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã chuyển công tác hoặc không tiếp tục tái cử vào BCH khóa XX. Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Đảng bộ và của tỉnh trong thời gian tới.

 4. Đại hội trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương đã tích cực, kịp thời thông tin đầy đủ về chương trình, nội dung và thành công của Đại hội tới đông đảo đồng bào, đồng chí trong và ngoài tỉnh. 

5. Đại hội biểu dương các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang của tỉnh đã tích cực tham gia công tác tổ chức, phục vụ Đại hội; cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã động viên về tinh thần, vật chất, thể hiện trách nhiệm với Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội.

Diễn văn bế mạc của đồng chí Lê Thị Thủy Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Các đại biểu dự Đại hội tham quan gian trưng bày nấm đông trùng hạ thảo do Công ty TNHH dược liệu Minh Đức, Lý Nhân sản xuất

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!
Kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa rất quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bước vào thời kỳ mới. Vì vậy, ngay sau Đại hội, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh phải tổ chức nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được Đại hội thông qua; tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội. 

Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh bằng các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Trước mắt thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng của quê hương Hà Nam, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh: Phát huy dân chủ; giữ vững kỷ cương; tăng cường đoàn kết, thống nhất chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; quyết tâm xây dựng quê hương Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tất cả vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Với niềm vui, niềm phấn khởi và tin tưởng sâu sắc vào sự phát triển của đất nước và quê hương, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi long trọng tuyên bố: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!  
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Trương Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.