Thanh Liêm nỗ lực cải thiện thang điểm cải cách hành chính

Kết quả xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, huyện Thanh Liêm nằm trong nhóm cuối thang điểm. Trước thực tế trên, năm 2019 UBND huyện Thanh Liêm đã tăng cường các giải pháp nhằm từng bước cải thiện chỉ số CCHC của địa phương.

Cán bộ “một cửa” xã Thanh Phong (Thanh Liêm) hướng dẫn giải quyết TTHC cho người dân.

Thẳng thắn nhận diện hạn chế trong công tác CCHC tại mỗi cấp, ngành, ngay từ đầu năm, UBND huyện Thanh Liêm đã kiên quyết chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục, hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo tăng cường siết chặt công tác xây dựng, ban hành văn bản, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới những văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, điều hành. UBND huyện yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình: Trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; sau khi ban hành phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

Cùng với đó, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước. 17/17 bộ phận “một cửa” xã, thị trấn được bố trí phòng làm việc, thiết bị cần thiết cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; thủ tục hành chính (TTHC), quy trình xử lý, lệ phí được niêm yết công khai, đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu. Các thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền (chương trình, kế hoạch, thông báo, thư mời, lịch công tác…) được thực hiện qua internet, giúp việc nhận, chuyển văn bản được nhanh chóng, kịp thời; tiết kiệm thời gian, chi phí in tài liệu, cước phí.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, UBND huyện chú trọng xây dựng bộ tiêu chí xác định chỉ số đánh giá CCHC đối với các xã, thị trấn nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC hằng năm của từng đơn vị trong quá trình thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch CCHC của tỉnh và huyện giai đoạn 2016 - 2020. Bộ chỉ số đánh giá CCHC đối với UBND các xã, thị trấn gồm 7 lĩnh vực, tương ứng với 7 chỉ số thành phần, 20 tiêu chí và 43 tiêu chí thành phần. 

Cụ thể: công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC); cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Căn cứ kết quả CCHC thực tế đạt được, các xã, thị trấn tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. 

Việc tự đánh giá, chấm điểm phải kèm theo tài liệu kiểm chứng là những văn bản được UBND xã ban hành chính thức để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí. Điểm tự đánh giá của các xã, thị trấn được UBND huyện thẩm định để xem xét, công nhận hoặc chỉ đạo điều chỉnh.

Năm 2019 là năm đầu tiên huyện Thanh Liêm triển khai xếp loại chỉ số CCHC tại các xã, thị trấn với những tiêu chí sát thực tế ở địa phương, qua đó tạo được bước chuyển biến đáng kể trong nhận thức của đội ngũ CBCC và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác CCHC. 

Ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện cho biết: Mục đích ban hành Bộ chỉ số đánh giá CCHC đối với UBND các xã, thị trấn nhằm phản ánh khách quan việc triển khai CCHC của từng địa phương; đồng thời là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác định rõ những mặt mạnh, mặt yếu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Thời gian để các xã, thị trấn tiến hành tự đánh giá, chấm điểm, báo cáo kết quả và tài liệu kiểm chứng về UBND huyện được xác định cụ thể  là: trước ngày 25/11/2019.

Thanh Phong là một trong những xã đầu tiên thực hiện áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong CCHC. Để nâng cao chất lượng phục vụ, thăng hạng thang điểm chỉ số CCHC, UBND xã ban hành kế hoạch, triển khai các giải pháp và chỉ đạo các bộ phận thường xuyên cập nhật, rà soát, công khai minh bạch toàn bộ TTHC ở tất cả các lĩnh vực tại bộ phận “một cửa” của xã. 

Cùng với đó, niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân như: hòm thư điện tử của các cấp, điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý tại bộ phận “một cửa”, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, lịch sự, ân cần của CBCC làm việc tại bộ phận này. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp đồng bộ với các cơ quan, phòng, ban cấp huyện trong thụ lý, giải quyết hồ sơ cho người dân. 

Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC để tăng cường sự hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện. 

Chị Đoàn Thị Ngoan (người dân xã Thanh Phong) đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” UBND xã Thanh Phong chia sẻ: Đa số người dân cảm thấy rất hài lòng khi đến liên hệ làm việc. Nhiều TTHC đã được giảm bớt so với trước đây, thời gian giải quyết cũng nhanh hơn. Một số hồ sơ được số hóa, kết quả giải quyết hồ sơ đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử nên người dân dễ dàng kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện các TTHC.

Bên cạnh đó, việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm của CBCC hành chính trong thực thi công vụ được huyện thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ CBCC, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Không có trường hợp CBCC vi phạm kỷ cương kỷ luật hành chính. 

Trình tự giải quyết hồ sơ được các cơ quan, đơn vị thực hiện nhanh chóng, đúng quy định; hướng dẫn công dân tận tình, chu đáo, văn minh lịch sự, không để người dân đi lại nhiều lần, gây khó khăn, phiền hà. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết TTHC trước hạn và đúng hạn trên địa bàn huyện qua các tháng từ đầu năm 2019 đến nay đều đạt trên 98%. 

Qua phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng phục vụ, giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” của huyện cho thấy có trên 96% bày tỏ hài lòng và rất hài lòng. Ngoài ra, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cũng tích cực đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC theo hướng tinh gọn, nhanh chóng, minh bạch, nâng cao chất lượng công vụ.

Thời gian tới, UBND huyện Thanh Liêm tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, ưu tiên đối với công tác rà soát TTHC, đơn giản hóa, liên thông hóa quá trình giải quyết TTHC. Cùng với đó, duy trì việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC hằng năm theo hướng thực chất, khách quan, hiệu quả, có sự tham gia đánh giá của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác CCHC của các địa phương, góp phần cải thiện thang điểm chỉ số CCHC.

Thanh Vân

Thanh Vân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.