Hiệu quả từ mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở Hợp Lý

Thực hiện từ năm 2019, mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân đã tác động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, phong cách làm việc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Mô hình góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, được nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, Đảng ủy xã Hợp Lý đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐU ngày 28/6/2019 “Về xây dựng điểm mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; ban hành Quyết định số 11- QĐ/ĐU của Đảng ủy về thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng mô hình; đồng thời phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ phụ trách từng lĩnh vực, các thôn, đơn vị trên địa bàn. Hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, Đảng ủy, UBND, BCĐ xã tổ chức giao ban, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại hạn chế; kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp sát và thiết thực hơn trong quá trình thực hiện mô hình.

Cùng với đó, để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, các nội dung của mô hình UBND xã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Viết tin, bài, xây dựng chương trình chuyên đề phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã mỗi tháng/1 lần; tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền đến 100% cán bộ, công chức, người lao động về các nội dung liên quan đến mô hình. UBND xã chỉ đạo lắp đặt pa nô, khẩu hiệu: Cán bộ, công chức xã Hợp Lý quyết tâm thực hiện tốt 5 biết "Biết nghe dân nói; biết nói dân hiểu; biết làm dân tin; biết xin lỗi; biết cảm ơn"; 3 thể hiện “Tôn trọng: trong quan hệ giao tiếp; Văn minh: lịch sự, văn hóa trong giao tiếp, giải quyết công việc; Gần gũi: trong quan hệ, giải quyết công việc nhanh chóng” trên địa bàn. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức xã còn chủ động sử dụng mạng xã hội như các nhóm zalo (công dân Hợp Lý, đảng viên…), facebook (UBND xã Hợp Lý)… để giải đáp thủ tục hành chính, tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương…

Về cơ sở vật chất, UBND xã tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung bảng biểu; niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để người dân dễ dàng tra cứu, tham khảo và giám sát việc thực hiện quy trình, quy định các thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, như: Nội quy, Quy chế tiếp dân; Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; các khoản phí, lệ phí; số điện thoại của cán bộ, công chức; địa chỉ, đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính… Ngoài ra, xã bố trí sắp xếp 1 phòng tiếp dân, 1 phòng làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 1 phòng chờ kết quả thủ tục hành chính; đồng thời, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và phục vụ người dân như: tủ đựng hồ sơ, máy in, máy scan, bàn ghế, điều hòa nhiệt độ, nước uống, camera, trang bị thêm máy tính có kết nối internet để nhân dân có thể truy cập dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến ngay tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

Hiệu quả từ mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở Hợp Lý
Người dân được hướng dẫn tận tình khi làm các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hợp Lý. Ảnh: Thanh Châu

Về đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng ủy, UBND xã đặc biệt chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ (quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo; đề nghị cấp có thẩm quyền tổ chức cho cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm đạt chuẩn về chuyên môn) và đạo đức công vụ trong xử lý công việc hằng ngày.

Bằng việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giảp pháp, sau hơn bốn năm triển khai thực hiện (từ tháng 7/2019 – 9/2023), UBND xã Hợp Lý đã tiếp nhận và giải quyết 7.574 hồ sơ, với 23.100 lượt xử lý, trong đó 100% thủ tục hành chính được giải quyết trước và trong hạn, không có hồ sơ quá hạn (tỷ lệ hồ sơ trước hạn đạt trên 98%); trong đó trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tại nhà cho các công dân cao tuổi, khuyết tật và một số công dân lao động trong các doanh nghiệp là 465 lượt. Cùng với đó, UBND xã tăng cường chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, nhất là thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3; kết quả năm 2020 đạt tỷ lệ 11%, đến hết tháng 9 năm 2023 tăng lên 91,5%... Từ khi triển khai thực hiện mô hình đến nay, UBND xã đã gửi 834 thư các loại (trong đó 132 thư chúc mừng hạnh phúc, 473 thư chúc mừng thành viên mới và 224 thư chia buồn, 04 thư xin lỗi, 01 thư cảm ơn). Việc gửi các loại thư nhân dịp các sự kiện đặc biệt của công dân đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tình cảm của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Có thể nói, nhờ những nỗ lực cố gắng không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thái độ tôn trọng, niềm nở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, mức độ hài lòng của người dân về đội ngũ cán bộ, công chức xã ngày càng tăng. Từ tháng 7/2019 đến 7/2020 xã phát 280 phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân. Kết quả, số phiếu đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên là 274/280, đạt 97,86%; trong đó, mức độ rất hài lòng 198 phiếu đạt 70,72%; mức độ hài lòng 76 phiếu, đạt 27,14%; chưa hài lòng là 6/280, bằng 2,14%. Từ tháng 8/2020 đến ngày 30/7/2021 xã phát 280 phiếu khảo sát. Kết quả, số phiếu đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên là 278/280, đạt 99,3%; trong đó, mức độ rất hài lòng 252 phiếu, đạt 90%; mức độ hài lòng 26 phiếu, đạt 9,3%; mức độ chưa hài lòng 2/280, bằng 0,7%. Từ tháng 8/2021 đến 30/7/2022 phát 280 phiếu. Kết quả, số phiếu đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên là 280/280, đạt 100%; trong đó, mức độ rất hài lòng 254 phiếu, đạt 90,7%; mức độ hài lòng 26 phiếu, đạt 9,3%, mức độ chưa hài lòng 0 phiếu. Từ tháng 8/2022 đến 30/7/2023 phát 280 phiếu. Kết quả, số phiếu đánh giá ở mức độ hài lòng trở lên là 280/280, đạt 100%; trong đó, mức độ rất hài lòng là 255 phiếu, đạt 91%; mức độ hài lòng 25 phiếu, đạt 9,0%; mức độ chưa hài lòng 0 phiếu.

Nói về mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, bà Đỗ Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Lý nhấn mạnh: Kết quả khảo sát đã khẳng định sự tin tưởng của nhân dân đối với các hoạt động của chính quyền ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức xã được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là tiền đề quan trọng để xã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự… trên địa bàn.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Hợp Lý tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, nhiệt tình, trách nhiệm; môi trường công sở văn minh; góp phần quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân. Đây cũng chính là những việc “làm theo” gương Bác thiết thực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức xã Hợp Lý trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy