Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở Duy Tiên

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, những năm qua, Thị ủy, UBND thị xã Duy Tiên đã tập trung đẩy mạnh CCHC trên cả 6 nhiệm vụ: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC, thị xã đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền CCHC; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17 NQ/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Thị ủy về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2021-2025; trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác CCHC trên địa bàn. 

Chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính ở Duy Tiên
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công thị xã Duy Tiên.

Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, thị xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, không có đơn vị nào phải chỉ định. Cơ cấu về cơ bản bảo đảm theo định hướng của Thị ủy. Cùng với đó, thực hiện quy trình tuyển dụng 15 viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã bảo đảm đúng quy định. Xây dựng kế hoạch điều động công chức cấp xã năm 2022; ban hành thông báo danh sách, quyết định điều động 11 công chức từ xã, phường này sang xã, phường khác. Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 32 đại biểu HĐND cấp huyện; 349 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC. Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác bộ TTHC cấp huyện, cấp xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, trên trang thông tin điện tử duytien.gov.vn, trên phần mềm “một cửa” điện tử tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận, theo dõi, thực hiện TTHC. Duy trì hệ thống camera giám sát đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” thị xã và cấp xã.

Thị xã cũng chú trọng đôn đốc rà soát TTHC. 6 tháng đầu năm 2022 đã đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 06 TTHC cấp xã; sửa đổi 02 TTHC cấp huyện, 04 TTHC cấp xã. UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm túc cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết TTHC. 100% TTHC cấp huyện, cấp xã được giải quyết trước hạn và đúng hạn, trong đó trước hạn đạt trên 97% (cấp huyện: 97,5%; cấp xã 97,1%). Số hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3,4: cấp huyện 87,5%; cấp xã 86,3%.

Cùng với đó, thị xã tiếp tục nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại tất cả các xã, phường và tại UBND thị xã. Các cơ quan, đơn vị, xã phường, cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết quyết tâm thực hiện tốt: “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn) và “3 thể hiện” (tôn trọng, lịch sự, thân thiện; hướng dẫn tận tình, chu đáo; giải quyết công việc nhanh, đúng hẹn); niêm yết khẩu hiệu “5 biết”, “3 thể hiện” tại trụ sở cơ quan, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; ban hành các mẫu thư như thư chúc mừng, thư chia buồn, thư cảm ơn. 6 tháng đầu năm 2022, các xã, phường đã trao, gửi 676 thư chúc mừng kết hôn, chúc mừng khai sinh, 254 thư chia buồn thể hiện sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ với nhân dân. Việc thực hiện mô hình bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo đánh giá của UBND thị xã, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC ở địa phương còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, đa dạng, hiệu quả chưa cao. Một số xã, phường chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; công tác rà soát TTHC còn hình thức, thiếu tính chủ động, chưa kịp thời; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, chưa tương xứng với nguồn lực đã đầu tư; việc theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên sổ giấy và phần mềm “một cửa” điện tử chưa đầy đủ.

Với quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC, thời gian tới, Duy Tiên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác CCHC, nhất là tuyên truyền về việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; các quy định về văn hóa công sở, về kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân cùng chung tay đẩy mạnh CCHC. Cùng với đó, thực hiện việc giao và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ CCHC, nhất là nhiệm vụ cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại UBND thị xã và các xã, phường; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động. Siết chặt kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nhất là đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “một cửa”, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của nhân dân. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, lấy kết quả CCHC, kết quả triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá, bình xét khen thưởng hằng năm đối với tập thể cơ quan, đơn vị, xã, phường và cá nhân người đứng đầu.

Đức Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.