Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua hội thi “Ánh sáng soi đường”

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 sẽ được phát động vào ngày 19/5 tới tại Hà Nội.

Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, rèn luyện bản thân.

Đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác  Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh qua hội thi “Ánh sáng soi đường”
 Thí sinh tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV

Hội thi được chia làm 02 bảng: Bảng A (bảng cá nhân) dành cho sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học) và Bảng B (bảng đội tuyển): Câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng ở trong nước. Mỗi câu lạc bộ thành lập 01 đội tuyển gồm 05 thành viên (thành viên tham gia đội thi là thành viên Câu lạc bộ và đang là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng ở trong nước).

Lễ phát động Hội thi diễn ra vào ngày 19/5 tại Hà Nội. Được biết, Bảng A (bảng cá nhân) sẽ gồm 04 vòng thi: Vòng thi trực tuyến từ ngày 19/5 đến ngày 30/6 (06 tuần) theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam; Vòng thi cấp tỉnh từ ngày 03/7 đến 16/7 (02 tuần) theo hình thức thi do tỉnh/thành đoàn chủ động xây dựng theo định hướng của Ban Tổ chức; Vòng thi cấp cụm gồm 02 phần thi, từ ngày 17/7 đến ngày 30/7 theo hình thức thực hiện video clip trình bày quan điểm của cá nhân về chủ đề do Ban Tổ chức Hội thi đưa ra, từ ngày 31/7 đến ngày 06/8 theo hình thức vấn đáp; Vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc diễn ra vào ngày 19/8 theo hình thức thi sân khấu hóa.

Bảng B cũng gồm 04 vòng thi: Vòng thi trực tuyến từ ngày 19/5 đến ngày 29/5 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam; Vòng thi cấp tỉnh từ ngày 01/6 đến ngày 15/6 theo hình thức xây dựng và bảo vệ Đề án triển khai thực hiện chủ đề do Ban Tổ chức Hội thi đưa ra; Vòng thi cấp cụm gồm 03 phần thi: Từ ngày 15/6 đến ngày 30/6 theo hình thức thiết kế video clip trình bày Dự án; Ngày 01-02/7 theo hình thức vấn đáp; Từ ngày 05/7 đến ngày 16/8: Triển khai Đề án; Vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc diễn ra ngày 20/8/2023 theo hình thức thi sân khấu hóa.

Cơ cấu giải thưởng cho Bảng A (phần thi cá nhân) gồm Giải thưởng tuần: Giấy chứng nhận tham gia Hội thi của Ban Tổ chức kèm 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 01 giải Nhì trị giá 2.000.000 đồng; 01 giải Ba trị giá 1.000.000 đồng; Giải cấp tỉnh do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động có hình thức khen thưởng. Giải toàn quốc gồm bằng khen cấp bộ, 01 giải Nhất có giá trị 15.000.000 đồng và được chọn tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Trường Sa năm 2024; 01 giải Nhì trị giá 10.000.000 đồng; 01 giải Ba 5.000.000 đồng.

Bảng B (phần thi đội tuyển) ở cấp tỉnh do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động khen thưởng. Giải toàn quốc gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, 01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng; các thành viên được chọn tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Trường Sa năm 2024; 01 giải Nhì trị giá 15.000.000 đồng; 01 giải Ba trị giá 10.000.000 đồng; 01 giải Khuyến khích trị giá 5.000.000 đồng.

Giải dành cho cơ sở Đoàn sẽ gồm: Cấp trường: Đoàn trường có số lượng sinh viên thi cao nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và 5.000.000 đồng; Cấp tỉnh: Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ sinh viên tham gia phần thi cá nhân cao nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng (chỉ xét đối với tỉnh, thành phố có từ 1.000 sinh viên trở lên); Đoàn cấp tỉnh có số lượng sinh viên tham gia phần thi cá nhân cao nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng; Đoàn cấp tỉnh có số lượng câu lạc bộ lý luận trẻ tham gia thi cao nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng. Các đơn vị tham gia tốt hội thi và tổ chức tốt hội thi tại cơ sở, các hoạt động hưởng ứng được Ban Tổ chức đề xuất tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Nội dung thi bao gồm: 
-Kiến thức về Triết học, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, các danh nhân, phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Hội Sinh viên Việt Nam; Luật Thanh niên năm 2020; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam.

- Thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, qquốc phòng, an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo dangcongsan.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.