Họp BCĐ PCD Covid-19 tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy yêu cầu: Tập trung cao độ cho công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngay sau hội nghị của Ban chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 được tổ chức sáng ngày 5/7, BCĐ PCD Covid-19 tỉnh đã họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ PCD Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có thành viên BCD PCD Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố dự.

Báo cáo của Trung tâm Chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh cho biết, ở thời điểm ngày 4/7/2022 toàn tỉnh có 118 người đang mắc Covid-19, trong đó có 1 người điều trị tại cơ sở y tế, còn lại cách ly và điều trị tại nhà.

Họp BCĐ PCD Covid19 tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Cán bộ đảng viên công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong tiêm vắc xin phòng Covid19
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ PCD Covid-19 tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với việc điều trị, hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân Covid-19, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng được quyết liệt thực hiện. BCĐ PCD các cấp đã chỉ đạo rà soát tiêm liều cơ bản, liều nhắc lại lần 1, liều nhắc lại lần 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đảm bảo tiêm chủng an toàn, hiệu quả; sử dụng kịp thời hiệu quả số vắc xin Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ.

 Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19: Tính đến 12 giờ ngày 4/7/2022, toàn tỉnh tiêm được: 2.096.442 mũi; trong đó: Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 01 mũi: 611.302/612.219 đạt: 99,84%. Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm từ 02 mũi trở lên (liều cơ bản): 590.523/612.219 đạt: 96,45%. Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều nhắc lại lần 1: 380.679/519.459 đạt: 73,28%. Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm liều nhắc lại lần 2: 40.439/68.141 đạt 59,34%. Số trẻ từ 12-17 tuổi tiêm được 01 mũi: 71.510/72.258 đạt: 98,96%. Số trẻ từ 12 -17 tuổi tiêm được 02 mũi: 69.293/72.258 đạt: 95,89%. Số trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm được 01 mũi: 35.452/99.307 đạt 35,70%. Số trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm được 02 mũi: 16.538/99.307 đạt 16,65%.

Kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các Khu công nghiệp tỉnh: Số công nhân đã tiêm mũi 3: 79.219/89.553 đạt: 88,46%. Số công nhân tiêm mũi 4: 21.486/89.553 đạt 23,99%.

Họp BCĐ PCD Covid19 tỉnh đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Cán bộ đảng viên công chức viên chức phải gương mẫu đi đầu trong tiêm vắc xin phòng Covid19
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tuy nhiên việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 còn những khó khăn nhất định.

Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến  của lãnh đạo các huyện, thị, thành phố và các sở ngành,  đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu ghi nhận, biểu dương kết quả của các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác PCD Covid-19 thời gian qua. Việc dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra trong công tác PCD ở địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục. Đó là tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; nhất là tỷ lệ tiêm liều nhắc lại lần 1, lần 2 (mũi 3, mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Một bộ phận người dân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có tâm lý chủ quan, lơ là trong PCD nhất là đối với việc tiêm vắc xin. Công tác thông tin tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của việc tiêm chủng đủ liều; công tác vận động người dân tham gia tiêm chủng hiệu quả chưa cao...

Thời gian tới, dự báo đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường; các biến chủng mới tiếp tục xuất hiện, làm cho dịch bệnh phức tạp và gia tăng trở lại. Để thực hiện tốt công tác PCD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành viên BCĐ tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội, BCĐ các cấp, địa phương, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh về công tác PCD, trọng tâm là Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Thông báo số 180/TB-VPCP, ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 15 BCĐ Quốc gia PCD dịch Covid-19 vừa diễn ra sáng 5/7, Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 23/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 14-CV/BCĐ, ngày 20/6/2022 của BCĐ tỉnh... Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; bảo đảm duy trì thành quả trong công tác PCD.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, Trung tâm Chỉ huy PCD Covid-19 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan chức năng liên quan và chính quyền các cấp: Thực hiện hiệu quả Chương trình PCD Covid-19 của Chính phủ. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp PCD sẵn sàng các phương án, kịch bản cụ thể để chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân theo chỉ đạo của Chính phủ đảm bảo tiến độ và đạt độ bao phủ cao; tập trung tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; tiêm đủ mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi kịp thời, đầy đủ để duy trì miễn dịch cộng đồng. Quản lý tốt các đối tượng thường xuyên di biến động, đặc biệt là tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, dịch vụ du lịch; cập nhật các đối tượng quay trở lại làm việc để tổ chức tiêm mũi 3, mũi 4 kịp thời, đầy đủ.

Triển khai các biện pháp bảo đảm và cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế phục vụ PCD và khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Nâng cao năng lực điều trị tất cả các tuyến; bảo đảm người mắc Covid-19 được quản lý, theo dõi, chăm sóc y tế phù hợp, người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở.

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác PCD đã tiếp nhận. Quan tâm đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; có chính sách thu hút, hỗ trợ cán bộ y tế làm việc tại tuyến y tế cơ sở; huy động nguồn lực y tế tư nhân. Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực y tế được phê duyệt đầu tư.

Triển khai thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách đối với người tham gia PCD. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tổ chức triển khai các giải pháp nhằm ổn định tư tưởng, tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành Y tế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng tổng kết, đánh giá, kịp thời động viên, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCD

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền người dân về tiêm vắc xin, lợi ích và hiệu quả của vắc xin phòng Covid-19; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho người dân nâng cao sức khỏe; cảnh báo với các biến chủng mới; hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc tiêm mũi 3, mũi 4 kịp thời, đầy đủ để tăng độ bao phủ vắc xin trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tập trung cao độ cho việc tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19. Hà Nam có một lượng vắc xin vừa được Bộ Y tế cấp ngày 1/7. Các địa phương quyết liệt chỉ đạo, tổ chức để tiêm hết số vắc xin đã được cấp. Việc triển khai thông điệp mới “Vắc xin- Khẩu trang - Khử khuẩn” (V2K) cần rõ ràng, dễ hiểu để người dân yên tâm và không chủ quan, lơ là...

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người dân tham gia tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 đầy đủ, kịp thời và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để tăng độ bao phủ vắc xin, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

BCĐ PCD Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chủ động chỉ đạo, áp dụng các biện pháp PCD trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc tổ chức tiêm chủng vắc xin mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm đủ mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại địa phương, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin. Chịu trách nhiệm trước BCĐ PCD Covid-19 tỉnh về tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng thuộc địa bàn quản lý...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng ý với đề nghị của Giám đốc sở Y tế về việc giải thể Bệnh viện Dã chiến số 1 Hà Nam.

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.