Những tuyến đường phố của thị trấn Quế, huyện Kim Bảng khang trang, sạch đẹp.

Sự hài lòng về những kết quả đạt được và niềm vui chào đón Xuân mới như đến với mọi nhà, mọi người ở các làng quê Kim Bảng. Hơn 90 tuổi đời song cụ Vũ Văn Nhứ vẫn nhớ như in cảnh vất vả, đói nghèo thuở nào. Thoáng bùi ngùi khi nhớ lại cảnh xưa rồi người đảng viên 70 năm tuổi Đảng Vũ Văn Nhứ dường như ngay lập tức phấn chấn hẳn lên khi “khoe” với khách rằng: Tổ phố 3, thị trấn Ba Sao, nơi cụ sống đang được xây dựng thành tổ phố kiểu mẫu.

Cụ tâm sự: Đã sống gần một thế kỷ, chưa bao giờ cụ thấy vui, phấn khởi như xuân này. Mảnh đất nơi cụ sinh ra, lớn lên đã đổi thay vượt bậc, nhất là những năm gần đây khi nhiều nghị quyết của cấp ủy các cấp được triển khai đem lại no ấm, hạnh phúc cho nhân dân địa phương. Đời sống kinh tế phát triển, an sinh xã hội cải thiện, huyện được công nhận huyện NTM, song điều cụ Nhứ vui hơn chính là sự đoàn kết trong tổ chức đảng, sự đổi mới trong tinh thần, tác phong làm việc của cán bộ các cấp. Đó cũng là niềm hạnh phúc, sự kỳ vọng, mong đợi của cụ và nhiều người dân trong huyện khi đón chào Xuân mới.

Để có được những kết quả to lớn, bền vững, có được những cái Tết no đủ, phấn khởi cho nhân dân hôm nay, nhiều năm qua, cấp ủy các cấp ở Kim Bảng luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương gắn phát triển kinh tế với chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Trước thềm năm mới 2019, Huyện ủy vừa tập trung đánh giá nghiêm túc kết quả, hạn chế sau nửa nhiệm kỳ, đề ra giải pháp trọng tâm phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, với Kim Bảng một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiều năm qua mà cấp ủy các cấp luôn đặc biệt quan tâm quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đó là chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Song song với đó, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm sát hợp nhiệm vụ, tình hình thực tiễn và nội dung các chuyên đề hằng năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động gương mẫu đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Mặt khác, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Cùng với duy trì nghiêm nền nếp học tập, quán triệt nghị quyết và chế độ sinh hoạt định kỳ, các chi bộ, đảng bộ chủ động đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, sáng tạo, đổi mới trong hành động, phù hợp với thực tế địa phương.

Thực hiện chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai có hiệu quả các mô hình với những nội dung cụ thể, thiết thực, sát với yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, tổ chức các hội thi, tọa đàm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác tại 4 đơn vị (MTTQ, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện, xã Đồng Hóa) gắn với tiến hành nghiêm việc tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại học tập, làm theo gương Bác.

Chính vì vậy, tinh thần, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trong huyện có sự  thay đổi rõ nét theo hướng chuyên nghiệp, gần dân, trọng dân, sâu sát, lắng nghe ý kiến và nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Cùng với sáp nhập các đầu mối, Huyện ủy Kim Bảng tập trung chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp, sáp nhập, đổi tên, kiện toàn cán bộ cấp ủy các chi bộ thôn, tổ phố theo hướng nâng cao chất lượng cán bộ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, năng lực điều hành hoạt động tự quản từ mỗi cộng đồng dân cư mới. Qua kiểm điểm, đánh giá năm 2018, toàn đảng bộ huyện có 97,2% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 80%.

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2018 kinh tế- xã hội của Kim Bảng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, vững chắc. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,2 triệu đồng/năm (tăng 15,3% so với năm 2017). Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp vượt kế hoạch và tăng cao so với năm trước. Toàn huyện có 3.655 người dân được giải quyết việc làm mới. 16/16 xã và huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Xuân mới Kỷ Hợi 2019, cấp ủy, chính quyền, nhân dân Kim Bảng xác định tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng, tính bền vững các tiêu chí cũng như diện mạo vùng quê NTM, để người dân nơi đây thực sự làm chủ trong cách nghĩ, cách làm, trong mọi hoạt động, phong trào của địa phương. Muốn đạt được điều đó, việc làm đầu tiên, xuyên suốt mà cấp ủy các cấp trong huyện xác định là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức đảng thật sự vững mạnh, đảm đương trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra, đưa đơn vị huyện NTM hướng tới những mùa Xuân mới với nhiều thắng lợi mới.

Nguyễn Hằng