Kết quả điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 được Sở GD&ĐT Hà Nam công bố trên trang web http://hanam.edu.vn/; http://tracuudiem.hanam.edu.vn:6688; https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/. Theo đó, số thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT  của tỉnh là 8.160/8.229 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,16%, cao hơn năm 2017  0,71%.

100% học sinh trường THPT Chuyên Biên Hòa đỗ tốt nghiệp THPT năm 2018.

Được biết, điểm bình quân chung các môn thi của tỉnh đạt 5,417 điểm, trong đó có 7 môn điểm bình quân đạt trên trung bình gồm: Toán (5,21 điểm), Lý (5,63 điểm), Hóa (5,52 điểm), Văn (6,29 điểm), địa (5,88 điểm), Nga (6,07 điểm), Giáo dục công dân (7,77 điểm). Ba môn có điểm bình quân dưới trung bình là Sinh (4,74 điểm), sử (4,21 điểm), Tiếng Anh (3,87 điểm).

Trong số 30 trường THPT và trung tâm GDNN – GDTX , có 8 trường tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% gồm: THPT Chuyên Biên Hòa; THPT C Phủ Lý; THPT B Kim Bảng; THPT Lý Thường Kiệt; THPT Lý Nhân; THPT B Thanh Liêm; THPT B Bình Lục; THPT Nguyễn Khuyến.

Sở GD&ĐT cho biết, thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng  đăng ký xét tuyển (ĐKXT) sau khi có kết quả thi THPT quốc gia. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 1 lần trong thời gian qui định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng phiếu ĐKXT. Nếu thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng  theo phương thức trực tuyến sẽ bắt đầu từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2018. Nếu thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu ĐKXT  sẽ bắt đầu từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2018. Đồng thời, việc thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo được bắt đầu tiến hành từ ngày công bố kết quả thi đến hết ngày 20/7. Kết quả phúc khảo được công bố sau ngày 28/7.

Thanh Hà