Người dân có nhận thức ngày càng cao về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, tạo điều kiện tốt nhất để con em học tập đạt kết quả cao. Trong ảnh: Một tiết học tiếng Anh của học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản (TP. Phủ Lý).

Để được công nhận đạt tiêu chuẩn Cộng đồng học tập cấp xã theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cần phải thực hiện tốt 15 tiêu chí. Trong đó, có một số tiêu chí quan trọng phải được đánh giá thường xuyên như: mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xây dựng Gia đình học tập, Cộng đồng học tập cấp thôn, xóm; xây dựng Khu dân cư văn hóa...

Tại huyện Bình Lục, cùng với việc tiếp tục phát triển tổ chức hội (231 chi hội khuyến học thôn xóm, 506 ban khuyến học dòng họ, tăng số hội viên lên gần 41.500 người), Hội Khuyến học (HKH) huyện còn chú trọng thực hiện tốt các mô hình học tập trong nhân dân. Năm 2017, xã Vũ Bản là một trong 5 đơn vị đầu tiên được UBND huyện Bình Lục công nhận đạt tiêu chuẩn Cộng đồng học tập cấp xã.

Ông Trần Xuân Lập, Chủ tịch HKH xã Vũ Bản cho biết: Với quan điểm xây dựng mô hình Cộng đồng học tập cấp xã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và các phong trào xã hội của địa phương, những năm qua, HKH xã đã tranh thủ sự ủng hộ mọi mặt của cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động liên quan tới xây dựng mô hình.

Vũ Bản đã làm tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong các tầng lớp nhân dân, duy trì hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng của xã, xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên đề ở tất cả các lĩnh vực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Năm 2018, đã có hơn 30 chuyên đề về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, văn hóa-thể thao, chuyển giao KHKT chăn nuôi, trồng trọt… được tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt người dân tham dự. Không những thế, hơn 3 năm qua, HKH xã còn trích kinh phí hoạt động để đặt mua Báo Khuyến học Việt Nam cho 20 chi hội khuyến học và 18 dòng họ khuyến học trên địa bàn xã. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về việc tham gia xây dựng các mô hình xã hội học tập nói chung, mô hình Cộng đồng học tập nói riêng…

Ở các địa phương khác, HKH đã phát động và đẩy mạnh phong trào học tập tới từng thôn, xóm, tổ dân phố, làm cho ngày càng nhiều người dân hiểu được ý nghĩa của việc học hỏi, tiếp thu tri thức mới, vận động học sinh thi đua học tập tốt. Đồng thời, cùng với các hoạt động thông tin, truyền thông, việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được duy trì hằng năm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự vào cuộc tích cực hơn của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện, tham gia xây dựng mô hình Cộng đồng học tập.

Ở nhiều nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường chỉ đạo thực hiện, đánh giá, xếp loại các danh hiệu học tập, gắn các tiêu chí của mô hình Cộng đồng học tập với các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng các mô hình học tập suốt đời cho cán bộ, người lao động và nhân dân địa phương, động viên người dân tham gia học tập.

Với chức năng của mình, những năm qua, ngành giáo dục đã thực hiện có hiệu quả nhiều vấn đề liên quan tới xây dựng xã hội học tập. Theo đó, ngành đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phương trong toàn tỉnh phối hợp tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng xã hội học tập.

Đặc biệt, với kết quả 100% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 98,84% trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, có 99,99% số người trong độ tuổi 15-60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2..., Hà Nam đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Kết quả này có sự góp phần không nhỏ từ hiệu quả của việc xây dựng mô hình Cộng đồng học tập tại các địa phương.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 679 Cộng đồng học tập cấp thôn, xóm (đạt 63,7%), 442 Đơn vị học tập ở cơ sở (đạt 90,76%), 31 Cộng đồng học tập cấp xã (đạt 26,7%).

Thanh Hà