Trao cờ luân lưu đăng cai cho Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng 26 Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Hà Nam có 18.368 người hoạt động kháng chiến trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học. Đến nay, có 4.892 người hưởng chế độ NNCĐDC, còn 15.285 người chưa đủ điều kiện giám định để được hưởng chế độ. Toàn tỉnh có 4.365 hộ gia đình NNCĐDC.

Từ khi thành lập vào năm 2006 đến nay, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng tổ chức hội ở cả 3 cấp và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Công tác xây dựng quỹ NNCĐDC được chú trọng. 5 năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các cấp hội đã tuyên truyền vận động được 22 tỷ đồng để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác, tích cực vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Công tác quản lý tài chính, thu, chi minh bạch, công khai.

Qua 8 lần tổ chức, hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác lần thứ IX do Hội NNCĐDC/dioxin Hà Nam đăng cai đã được lãnh đạo Trung ương Hội, các tỉnh, thành hội ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài việc trao đổi kinh nghiệm, hội nghị còn là dịp để cán bộ các tỉnh, thành hội trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong hệ thống tổ chức hội, chung tay vì nạn nhân da cam.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành hội đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác hội, khẳng định vai trò, vị thế của hội. Trong đó, nhấn mạnh vào giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp tình hình mới; bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng, kinh nghiệm công tác hội cho cán bộ hội; đa dạng hóa cách thức vận động xây dựng quỹ hội và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm và Chủ tịch Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam Nguyễn Văn Rinh đánh giá cao hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam nói riêng, các tỉnh, thành hội nói chung trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Các ý kiến chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động của các đơn vị đều rất quý giá để các đơn vị bạn có thể học hỏi, áp dụng nâng cao hiệu quả công tác hội.

Kết thúc hội nghị, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã trao cờ luân lưu tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cho Hội NNCĐDC/dioxin Lạng Sơn.

Hoàng Hải