Điều lệ Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ X, năm 2020

ĐIỀU LỆ
Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ X, năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và ngày Quốc khách 2-9.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và các phong trào thể dục thể thao quần chúng; triển khai hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào bóng bàn trong toàn tỉnh.

2. Yêu cầu
Tổ chức giải an toàn, khoa học và đạt hiệu quả thiết thực.
 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
  - Danh sách đăng ký sơ bộ gửi về hòm thư qltdtthn@gmail.com trước ngày 10/8/2020.
    - Hồ sơ đăng ký thi đấu chính thức nộp tại Phòng Quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết thúc vào 17h00, ngày 11/8/2020.
    - Họp chuyên môn: 14h00 ngày 12/8/2020 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam (mỗi đơn vị cử 01 người dự họp).
    - Khai mạc: 7 giờ 30, ngày 14/8/2020.
    - Thi đấu 03 ngày: từ sau khai mạc, ngày 14/8 đến hết ngày 16/8/2020.

2. Địa điểm: Trung tâm bóng bàn Bảo Long, Nhà thi đấu Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I (phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý).
 

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ THAM DỰ THI ĐẤU
1. Đối tượng
Vận động viên (viết tắt là vđv) là người thực tế thuộc phong trào bóng bàn của tỉnh, hiện đang công tác hoặc cư trú tại tỉnh Hà Nam, có tư cách đạo đức tốt và có đủ sức khỏe tham gia thi đấu.
a) Đối tượng thi đấu Hệ thống phong trào:
Vđv là người có đủ các điều kiện:
- Độ tuổi: từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2004 trở về trước);
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam hoặc hiện đang công tác, hưởng lương và đóng bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam theo đơn vị đăng ký tham dự giải;
- Chưa đạt huy chương vàng, bạc tại giải Bóng bàn Cúp báo Hà Nam năm 2019 hoặc giải Bóng bàn Cúp các câu lạc bộ tỉnh Hà Nam năm 2020 (trừ trường hợp ưu tiên: các vđv nam từ 51 tuổi trở lên hoặc vđv nữ từ 46 tuổi trở lên đã có huy chương vẫn được tham dự tại Hệ thống phong trào).
b) Đối tượng thi đấu Hệ thống cây vợt xuất sắc:
Vđv cây vợt xuất sắc là những vđv nam từ 50 tuổi trở xuống hoặc vđv nữ từ 45 tuổi trở xuống đã đạt huy chương vàng, bạc tại giải Bóng bàn Cúp báo Hà Nam năm 2019, hoặc giải Bóng bàn Cúp các câu lạc bộ năm 2020 và các vđv đạt huy chương tại nội dung thi đấu thuộc Hệ thống phong trào của giải này.

2. Đơn vị đăng ký
Đăng ký thi đấu theo đơn vị: huyện, thị xã, thành phố, sở, cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, trường chuyên nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 đoàn, mỗi đoàn gồm: Trưởng đoàn, huấn luyện viên và tối đa: 01 đồng đội nam, 01 đồng đội nữ và 03 vđv (hoặc đôi vđv) ở mỗi nội dung thi đấu khác.

3. Hồ sơ tham dự thi đấu
- Danh sách đăng ký (theo mẫu). Tải tại đây
- Giấy chứng nhận vđv đủ sức khỏe thi đấu do cơ quan y tế có thẩm quyền
xác nhận;
    - Mỗi vđv nộp bản photo của Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân và:
    + Vđv thi đấu theo đơn vị huyện, thị xã, thành phố phải trình bản chính và nộp bản photo hộ khẩu thường trú.
+ Vđv thi đấu theo đơn vị sở, cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, trường chuyên nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh phải trình bản chính và nộp bản photo Thẻ Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam cấp.
+ Vđv của đơn vị Công an, quân đội được sử dụng Thẻ ngành của đơn vị.

4. Các quy định đối với vđv tham dự giải 
- Mỗi vđv chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị. Trường hợp tranh chấp vđv, Ban Tổ chức (viết tắt là BTC) xét ưu tiên theo đơn vị đóng Bảo hiểm xã hội, văn bản trình bày nguyện vọng của vđv.
- Mỗi vđv chỉ được đăng ký tham dự 01 nội dung/Hệ thống. Vđv đăng ký tham gia Hệ thống cây vợt xuất sắc được phép thay đổi nội dung thi đấu của mình trước khi bốc thăm thi đấu.
- Đoàn Vđv phải trình bản gốc của các loại giấy tờ chứng minh nhân sự: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm ngay khi có yêu cầu của BTC.
- Các vđv đạt cấp I kể từ năm 2018 đến nay không được thi đấu tại giải này.
 

IV. NỘI DUNG, LUẬT, HÌNH THỨC THI ĐẤU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Nội dung thi đấu
1.1. Hệ thống phong trào thi đấu 09 nội dung, gồm: 
+ Đồng đội nữ;
+ Đồng đội nam;
+ Đôi nam nữ.
+ Đôi nam từ 50 tuổi trở xuống (sinh năm 1970 trở về đây);
+ Đôi nam từ 51 tuổi trở lên (sinh năm 1969 trở về trước);
+ Đơn nữ từ 45 tuổi trở xuống (sinh năm 1975 trở về đây);
+ Đơn nữ từ 46 tuổi trở lên (sinh năm 1974 trở về trước);
+ Đơn nam từ 50 tuổi trở xuống (sinh năm 1970 trở về đây);
+ Đơn nam từ 51 tuổi trở lên (sinh năm 1969 trở về trước).
1.2. Hệ thống cây vợt xuất sắc thi đấu 05 nội dung, gồm: 
+ Đơn nam; 
+ Đơn nữ; 
+ Đôi nam; 
+ Đôi nữ; 
+ Đôi nam nữ.

2. Luật thi đấu
    - Áp dụng Luật thi đấu bóng bàn hiện hành có thống nhất bổ sung tại cuộc họp chuyên môn.
    - Bóng thi đấu: Quả bóng bàn YINHE 3 sao 40+ mầu trắng.
    - Trang phục: Vđv phải mặc trang phục thi đấu thể thao có màu áo khác hẳn với màu của bóng.
    - Mỗi nội dung thi đấu phải có từ 03 vđv, hoặc đôi vđv, hoặc đội vđv của 02 đơn vị trở lên đăng ký thi đấu BTC mới tổ chức thi đấu tính giải, trên nguyên tắc phải có vđv bị loại.

3. Hình thức, thể thức thi đấu, cách tính điểm và thứ hạng
3.1. Hình thức thi đấu:
Căn cứ số lượng vđv đăng ký tại các nội dung thi đấu, BTC quyết định hình thức thi đấu cụ thể tại cuộc họp chuyên môn.
3.2. Thể thức thi đấu:
    - Các trận đấu đồng đội được áp dụng thể thức Corbillon (mỗi đội cử 3 vđv thi đấu 4 trận đơn và 1 trận đôi) theo thứ tự:
+ Trận 1 (đơn): A gặp X
+ Trận 2 (đơn): B gặp Y
+ Trận 3 (đôi): C + (A hoặc B) gặp Z + (X hoặc Y)
+ Trận 4 (đơn): (B hoặc A) gặp Z
+ Trận 5 (đơn): C gặp (Y hoặc X)
Đội nào thắng 3 trận là thắng cuộc. 
    - Các trận đấu đơn và đôi áp dụng thể thức 5 ván thắng 3.
3.3. Cách tính điểm và thứ hạng:
a) Cách tính điểm
- Điểm trận đấu: Trận thắng tuyệt đối (3/0) được 4 điểm, thắng tương đối (3/1, 3/2) được 3 điểm, thua tương đối (1/3, 2/3) được 2 điểm, thua tuyệt đối (0/3) được 1 điểm, vđv bỏ cuộc 0 điểm.
- Điểm thứ hạng: Căn cứ số lượng đăng ký tham dự thi đấu của từng nội dung để tính điểm điểm theo công thức N, N-1 (N là tổng số đơn, đôi hoặc đội vđv tham dự thi đấu, thứ hạng Nhất được N điểm, vđv bỏ cuộc 0 điểm).
- Điểm huy chương: Huy chương Vàng được 7 điểm, huy chương Bạc được 5 điểm, huy chương Đồng được 3 điểm.
* Riêng Hệ thống cây vợt xuất sắc: Điểm thứ hạng và Điểm huy chương được ưu tiên tính theo hệ số 1,5 (Điểm x 1,5).
b) Cách tính thứ hạng
- Thứ hạng của từng nội dung: Căn cứ kết quả thi đấu để xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ N (N là tổng số đơn, đôi hoặc đội vđv tham dự thi đấu của nội dung đó), ưu tiên theo thứ tự: Trận đối kháng (logic), tổng số trận thắng, tổng Điểm trận đấu, tỷ số trận thắng/thua, tỷ số hiệp thắng/thua, tỷ số quả thắng/thua, bốc thăm.
- Thứ hạng toàn đoàn của giải được tính bằng tổng số Điểm thứ hạng và Điểm huy chương mà các vđv của đơn vị đạt được ở cả hai hệ thống: Hệ thống phong trào và Hệ thống cây vợt xuất sắc, đơn vị nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp thứ hạng cao hơn; trường hợp bằng điểm nhau xét ưu tiên xếp theo thứ tự: Tổng số hạng nhất, nhì, ba, ... mà các vđv của đơn vị đạt được.

V. KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI VÀ KỶ LUẬT
1. Kinh phí
- Các đơn vị tự túc kinh phí tập luyện, ăn, nghỉ, đi lại trong toàn bộ quá trình tham dự giải.
- Ban Tổ chức lo toàn bộ tổ chức phí.

2. Khen thưởng
    - Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.
    - Ban Tổ chức trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vđv đạt thứ hạng cao ở từng nội dung thi đấu, kèm theo tiền thưởng:
+ Nội dung thi đấu đơn
Giải nhất: 400.000đ
Giải nhì: 300.000đ
Giải ba và đồng giải ba: 200.000đ
+ Nội dung thi đấu đôi
Giải nhất: 800.000đ
Giải nhì: 600.000đ
Giải ba và đồng giải ba: 400.000đ
+ Nội dung thi đấu đồng đội
Giải nhất: 1.000.000đ
Giải nhì: 800.000đ
Giải ba và đồng giải ba: 500.000đ
- Ban Tổ chức trao Cúp nhất, cờ: nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị thi đấu từ 06 nội dung trở lên của cả hai Hệ thống và đạt thứ hạng cao, kèm theo tiền thưởng:
Giải nhất: 2.500.000đ
Giải nhì: 2.000.000đ
Giải ba: 1.500.000đ

3. Khiếu nại
- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại bằng văn bản, kèm theo lệ phí 1.000.000đ (một triệu đồng) về BTC chậm nhất 15 phút sau khi sự việc xảy ra.
- Các khiếu nại về nhân sự kết thúc tại vòng đấu loại của giải. 

4. Kỷ luật
- Vđv sau 3 lần gọi tên mà không có mặt để thi đấu, hoặc không trực tiếp ký biên bản thi đấu sẽ bị xử thua bỏ cuộc. Vđv bỏ cuộc tại các trận bán kết, chung kết không được trao huy chương, giải thưởng.
- Trường hợp vi phạm quy định đăng ký nội dung thi đấu sẽ bị hủy kết quả thi đấu của cá nhân (bỏ cuộc sau khi bốc thăm). 
- Trường hợp vi phạm nhân sự, BTC sẽ huỷ kết quả thi đấu của cá nhân và toàn đoàn.
- Các đơn vị, cá nhân vi phạm, tùy theo mức độ BTC sẽ áp dụng Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
    Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ này bằng văn bản gửi tới các đơn vị tham dự giải.
    Nhận được Điều lệ này đề nghị các đơn vị báo cáo lãnh đạo, xin ý kiến chỉ đạo, tích cực chuẩn bị lực lượng tham dự thi đấu, góp phần vào sự thành công chung của giải./.

ĐT

Bình luận bài viết

Bình luận

  •  Thanh Tú
    2 tháng trước

    Mình là người Hà nam nhưng làm việc ở Hà nội thì có được đăng kí tham gia ko a?

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.