Thị xã Duy Tiên chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, thị xã Duy Tiên đã luôn quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ việc xây dựng và duy trì hoạt động KVPT. Cùng với đó, các tiềm lực trong KVPT thị xã ngày càng được chú trọng xây dựng và phát triển; hoạt động của các lực lượng trong KVPT đi vào nền nếp, đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng KVPT thị xã ngày càng vững chắc.

Trao đổi về hoạt động xây dựng KVPT thị xã, đồng chí Ngô Văn Liên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT thị xã Duy Tiên cho biết: Quán triệt, thực hiện các nghị định của Chính phủ về KVPT, 5 năm qua (2019-2024), thị xã Duy Tiên rất chú trọng trong triển khai công tác xây dựng KVPT và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, Thị ủy, UBND thị xã đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện xây dựng KVPT, bảo đảm quốc phòng trong thời bình và khi có chiến tranh xảy ra, đặc biệt quan tâm xây dựng các quy hoạch có tính giai đoạn, lâu dài.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo KVPT thị xã ban hành chương trình công tác với những nội dung sát thực nhằm cụ thể hoá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng KVPT phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Các tiềm lực trong KVPT được quan tâm củng cố, tăng cường. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) được duy trì thực hiện nền nếp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ phát triển KT - XH gắn với củng cố thế trận QP-AN được triển khai đồng bộ, toàn diện trên từng lĩnh vực. LLVT thị xã được quan tâm xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp.

Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo ngành chức năng xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, phương án bảo vệ trụ sở cấp uỷ, chính quyền địa phương và những mục tiêu trọng điểm các cấp. Việc chuẩn bị và tổ chức diễn tập các cấp được chỉ đạo, tiến hành chu đáo. Các điểm đất quốc phòng, công trình quân sự, các điểm cao, địa hình có giá trị chiến thuật được quản lý chặt chẽ. Các công trình trong căn cứ chiến đấu được ưu tiên xây dựng, hoàn thiện, đảm bảo cho hoạt động của địa phương và LLVT khi chuyển trạng thái.

Lãnh đạo UBND thị xã Duy Tiên khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng KVPT thị xã.

Đối với việc xây dựng các tiềm lực trong KVPT, thời gian qua thị xã Duy Tiên đã chú trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hoá, xã hội. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luật của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nêu gương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

5 năm qua, thị xã Duy Tiên cũng rất chú trọng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Theo đó, Thị ủy, UBND thị xã đã cử 8 cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN dành cho đối tượng 2; 82 cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức QP-AN dành cho đối tượng 3; đồng thời chỉ đạo, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 635 cán bộ đối tượng 4; 16.918 lượt các đối tượng, học sinh và chủ các nhà trọ trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT thị xã vững mạnh. MTTQ thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã cũng rất tích cực đổi mới phương châm hoạt động, hướng về cơ sở. Các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân trong LLVT được chăm lo xây dựng vững mạnh.

Cùng với xây dựng tiềm lực tinh thần, cấp ủy, chính quyền thị xã Duy Tiên luôn quan tâm xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ; tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại. Quán triệt quan điểm của Đảng về việc kết hợp phát triển  KT-XH với tăng cường tiềm lực QP-AN, bảo đảm QP-AN với phát triển KT-XH bền vững nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thị xã đã triển khai nhiều dự án khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thu hút vốn đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp, thúc đẩy kinh tế của thị xã phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần củng cố sức mạnh nền quốc phòng toàn dân. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT thị xã theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, bảo đảm LLVT thị xã luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của  cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

Các tổ chức đảng trong LLVT thị xã được quan tâm chăm lo xây dựng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT thị xã. Lực lượng quân sự, công an các cấp thường xuyên phối hợp nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, việc tổ chức diễn tập các cấp được thị xã quan tâm chỉ đạo, bảo đảm đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể; nâng cao trình độ, khả năng chỉ huy, hiệp đồng của LLVT địa phương, bảo đảm các lực lượng đủ khả năng ứng phó trước mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng luôn được UBND thị xã chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban CHQS thị xã đã xây dựng quy hoạch tổng thể công trình quốc phòng trong KVPT, tham mưu xây dựng các công trình trong KVPT, bảo đảm mọi mặt cho hoạt động thường xuyên và đột xuất của địa phương, LLVT.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, thời gian tới công tác xây dựng KVPT tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thị xã Duy Tiên chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Theo đó, cấp ủy, chính quyền thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phát huy nội lực xây dựng thị xã giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QP-AN, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước xây dựng KVPT thị xã ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy