Hội nghị chuyển trạng thái SSCĐ của LLVT phường Lam Hạ từ thường xuyên lên cao

Cuộc diễn tập có đề mục: "Đảng ủy, HĐND, UBND phường, xã lãnh đạo, chỉ  đạo chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; phát huy vai trò cụm phường, xã trong xử trí các tình huống về quốc phòng và an ninh, tổ chức chuẩn bị, thực hành chiến đấu phòng thủ". 

Cuộc diễn tập huy động đông đảo lực lượng công an, quân sự, cán bộ công chức 3 phường, xã cùng tham gia. Trong thời gian 2 ngày, cuộc diễn tập cụm phường, xã sẽ thực hiện 3 giai đoạn, 2 vấn đề diễn tập: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.

Ngay sau lễ khai mạc, 3 phường, xã bắt đầu tiến hành các nội dung diễn tập theo kế hoạch. Theo đó, ngày diễn tập thứ nhất là nội dung chỉ đạo, thực hiện nội dung thực binh: Công an phường Lam Hạ chủ trì phối hợp với các lực lượng trong cụm phường, xã và lực lượng của cấp trên thực hành đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự.

Phương Dung