Ngành hậu cần - kỹ thuật quân đội đẩy mạnh học tập, làm theo Bác

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng căn dặn cán bộ ngành hậu cần: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng, đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận…”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, công tác hậu cần-kỹ thuật trong quân đội luôn được quan tâm chú trọng. Đối với ngành hậu cần-kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh, trong những năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác luôn được đẩy mạnh và trở thành phong trào hành động cách mạng của mỗi cán bộ, nhân viên ở từng cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nội dung học tập, làm theo Bác được lựa chọn, cụ thể hóa bằng những việc làm rất sinh động, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và đạt hiệu quả tích cực, góp phần phục vụ tốt các hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Để việc học tập, làm theo Bác đạt hiệu quả cao nhất, Đảng ủy Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh xác định trước tiên cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Theo đó, phòng thường xuyên chú trọng duy trì công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác gắn với phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo” của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng công tác hậu cần trong các lĩnh vực, hoạt động của đơn vị LLVT.

Đơn vị cũng thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ, tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo chuẩn mực, đạo đức, đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Một sáng kiến của cán bộ quân y (Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh) được ứng dụng trong thực tiễn chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Nhờ sự chủ động, tích cực trong công tác giáo dục, rèn luyện nên đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là cán bộ chủ trì ngành hậu cần-kỹ thuật luôn nêu cao vai trò gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong triển khai nội dung học tập, làm theo Bác, ngành hậu cần-kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, phát huy tốt tinh thần sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác hậu cần-kỹ thuật ở từng cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua nhờ đó cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm tính thiết thực, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao và mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét.

Điển hình như trong phong trào thi đua: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, ngành hậu cần-kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo, phù hợp với thực tế. Trong đó, phát huy tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên hậu cần-kỹ thuật các cấp, chú trọng cổ vũ, động viên, tạo điều kiện để áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến trong quá trình chế biến món ăn, bảo đảm công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Từ phong trào thi đua, những năm qua bếp ăn ở các cơ quan, đơn vị đã được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị mới, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, góp phần giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Việc quản lý quân nhu bảo đảm khoa học, hiệu quả.

Ngoài ra, để bảo đảm nâng cao đời sống bộ đội, ngành hậu cần các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên đẩy mạnh tăng gia sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, trồng trọt, mang lại giá trị kinh tế thiết thực, góp phần mở rộng, nâng cao hiệu quả các khu tăng gia sản xuất tập trung kết hợp làm dịch vụ, bảo đảm đưa thêm vào bữa ăn của bộ đội một lượng lớn thực phẩm giàu dinh dưỡng và an toàn.

Đối với phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, quân y các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người thầy thuốc trong chăm sóc sức khoẻ bộ đội; phòng chống dịch bệnh (đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19), bảo đảm tốt quân số khoẻ của đơn vị, thường xuyên sẵn sàng cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương. Trong phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, có thể nhận thấy rõ sự chuyển biến tích cực về cảnh quan môi trường, điều kiện sống của bộ đội ở từng cơ quan, đơn vị. Có được điều đó là nhờ sự chủ động, tích cực trong tham mưu của ngành hậu cần-kỹ thuật, từ khâu quy hoạch, xây dựng, sửa chữa doanh trại, củng cố tạo cảnh quan, môi trường bảo đảm tốt các tiêu chí “xanh, sạch, đẹp, chính quy” đến việc thường xuyên bổ sung, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, đáp ứng yêu cầu cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội. Hoặc đối với các phong trào thi đua: “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”… cán bộ, nhân viên ngành hậu cần-kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cũng đã luôn tích cực hưởng ứng, triệt để thực hiện tiết kiệm nhiên liệu và bảo đảm an toàn trong sử dụng phương tiện vận tải…

Một trong những điểm nổi bật về công tác hậu cần-kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua, đó là ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm cho hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ này, ngành hậu cần-kỹ thuật vừa phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng sở chỉ huy diễn tập, các công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu với khối lượng công việc lớn, vừa phải bảo đảm cung cấp mọi mặt hậu cần-kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Dù gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành cùng sự hỗ trợ từ phía cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh, ngành đã duy trì kịp thời, đầy đủ, chu đáo hoạt động bảo đảm hậu cần trong suốt quá trình diễn tập.

Nhờ sự chủ động, tích cực của cán bộ, nhân viên ngành hậu cần-kỹ thuật, công tác bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong từng cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Những kết quả, kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua sẽ là cơ sở quan trọng để cán bộ, nhân viên ngành hậu cần-kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh thêm tự tin, quyết tâm tiếp tục nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, thực hiện tốt yêu cầu “cần, kiệm, liêm chính”, hết lòng, hết sức chăm lo đời sống, sức khoẻ bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy