LLVT tỉnh chủ động sẵn sàng cho công tác huấn luyện

Đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới năm 2024 với quyết tâm giành nhiều kết quả cao nhất trong công tác huấn luyện. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nâng cao chất lượng giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, thời gian qua, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đầu tư nguồn lực làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho công tác huấn luyện.

Trong đó, điểm nổi bật là Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị đối với việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ huấn luyện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác chuẩn bị huấn luyện được triển khai toàn diện các nội dung. Từ việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ quân sự các cấp tới việc chuẩn bị các loại vật chất, mô hình, học cụ, thao trường huấn luyện… đều được chú trọng thực hiện đồng bộ. Đại tá Trịnh Hồng Phong, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của LLVT tỉnh, trong đó công tác chuẩn bị huấn luyện là một nội dung hết sức quan trọng làm nền tảng nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ cho các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ nhận thức đó, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai tới toàn thể các cơ quan, đơn vị các nhiệm vụ về tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện và coi đây là một trong những biện pháp cần thiết, có tính vững chắc lâu dài, tạo đà cho công tác huấn luyện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Các đồng chí Thủ trưởng Quân khu 3, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tham quan, kiểm tra hệ thống mô hình học cụ chuẩn bị cho công tác huấn luyện của LLVT tỉnh. Ảnh: Hương Giang

Tham gia hội thi, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm đầu tư kinh phí, nhân lực, tích cực, chủ động chuẩn bị hệ thống thao trường, bãi tập, công tác tham mưu huấn luyện, sổ sách, giáo án, mô hình học cụ. Đặc biệt, quan tâm nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đầu tư mua mới một số trang thiết bị phục vụ huấn luyện. Hệ thống bia bảng, vật chất huấn luyện cơ bản được làm thống nhất, có chất lượng, phục vụ tốt hội thi và nhiệm vụ huấn luyện.

Quá trình chuẩn bị, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã làm mới, cải tạo và tu sửa 7 thao trường huấn luyện kỹ thuật; 6 thao trường huấn luyện chiến thuật; 4 trường bắn; 8 sân huấn luyện điều lệnh; 9 bãi huấn luyện thể lực. Bộ CHQS tỉnh tham mưu với UBND tỉnh xây dựng 2 trường bắn. Trong đó có 1 trường bắn tổng hợp dùng để huấn luyện, diễn tập chiến thuật cấp đại đội với kinh phí đầu tư trên 1,2 tỷ đồng và hơn 3.500 ngày công xây dựng, bảo đảm kiểm tra tập trung đối với các nội dung như: kỹ thuật chiến đấu bộ binh; thuốc nổ; lựu đạn; các bài bắn súng tiểu liên AK; súng trường, súng ngắn, súng chuyên ngành.

Hệ thống sổ sách, giáo án, thống kê, tiến trình biểu được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ sổ sách ghi chép, học tập quân sự, chính trị ở các cấp cho 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị theo nội dung chương trình huấn luyện. Các cơ quan, đơn vị đã tu sửa, làm mới hệ thống pano, 160 bảng ảnh, 160 biển cổ động thao trường với kinh phí đầu tư trên 450 triệu đồng. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã phát động CBCS toàn lực lượng nghiên cứu, cải tiến sáng kiến mới đưa vào ứng dụng trong quá trình huấn luyện. Đến nay, toàn lực lượng đã củng cố sửa chữa, tu sửa được hơn 3.700 mô hình, học cụ. Nghiên cứu 22 sáng kiến và 63 cải tiến trang thiết bị huấn luyện; làm mới hơn 2.000 bia các loại phục vụ huấn luyện kỹ, chiến thuật và một số mô hình, học cụ như: hàng rào, mô hình cây, bia lô cốt; làm mới hàng trăm chân bia, thiết bị ẩn hiện mục tiêu đổ với nguồn kinh phí bảo đảm trên 1 tỷ 600 triệu đồng cùng với huy động 4.000 ngày công của CBCS LLVT tỉnh. Cùng với đó, củng cố, bổ sung đầy đủ hệ thống công cụ hỗ trợ huấn luyện nhiệm vụ A2, võ thuật, vật chất phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt, bảo đảm cho một số nội dung huấn luyện mới, Bộ CHQS tỉnh đã đầu tư một số mô hình máy bay 94, Su 30, Ech tra, bay phục vụ huấn luyện tạo giả mục tiêu trên không. Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 151 đã đầu tư hệ thống flycam cùng một số hệ thống thiết bị thao trường như: doanh cụ đài chỉ huy, máy phát điện; hệ thống xe bia di động, hệ thống máy bia nặng, bia nhẹ và các loại hệ thống bia chạm đổ… với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng.

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện từ tỉnh tới cơ sở, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo bồi dưỡng tập huấn, bảo đảm các cán bộ nắm vững nội dung, chương trình huấn luyện, chuẩn bị tốt hệ thống giáo án, bài giảng, mô hình, học cụ phục vụ các nội dung huấn luyện, nhất là các nội dung mới, bảo đảm bước vào huấn luyện đạt kết quả cao.

Tại huyện Lý Nhân, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 được Ban CHQS huyện quan tâm thực hiện chu đáo. Huyện đã đầu tư xây dựng thao trường ứng dụng cơ bản đủ điều kiện để huấn luyện các nội dung kỹ chiến thuật, tận dụng không gian doanh trại bố trí sân tập điều lệnh đội ngũ, bãi tập thể lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng thường trực. Đồng thời, tổ chức chuẩn bị, bố trí thao trường huấn luyện các cụm xã, thị trấn cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động huyện. Màu sắc bia bảng, vật chất, mô hình học cụ đã được tu sửa, làm mới thống nhất. Đặc biệt, đơn vị đã chủ động đầu tư thiết bị bay flycam, máy bay cánh bằng để đưa vào chương trình huấn luyện. Trung tá Hoàng Trung Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Lý Nhân cho biết: Với sự đầu tư tích cực, Ban CHQS huyện Lý nhân đã nghiên cứu 9 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ mới đưa vào phục vụ huấn luyện. Trong đó, một số sáng kiến, cải tiến đạt chất lượng cao, áp dụng thiết thực vào nhiệm vụ huấn luyện như: hệ thống bia ẩn hiện bắn súng Tiểu liên AK; bia ẩn hiện đánh địch trong căn nhà; hộp tạo khói; hút và tản khói bếp Hoàng Cầm. 4 sáng kiến, cải tiến được trưng tập cùng tỉnh tham gia Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện Quân khu 3.  Hệ thống văn kiện tham mưu huấn luyện cơ bản đầy đủ, đúng mẫu biểu quy định, chất lượng bảo đảm…

Năm 2024, được xác định là: “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”, tạo sức mạnh mới của quân đội nhân dân Việt Nam. Góp phần thực hiện tốt mục tiêu đề ra, LLVT tỉnh đã và đang ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết sẵn sàng cho công tác huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, tạo sự chuyển biến về tổ chức, biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động linh hoạt; nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ; duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy