Ghi nhận ở đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng

Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi khi đến làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Duy Tiên đó là cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp, nền nếp, chính quy. Khu nhà làm việc, nhà ở, nhà ăn, nơi tăng gia sản xuất, khu rèn luyện thể thao, nhà thi đấu, khu vực vui chơi giải trí… được xây dựng khang trang, sạch, gọn.

Với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Ban  CHQS thị xã Duy Tiên ai cũng phấn khởi, hào hứng khi được làm việc trong một môi trường tiện nghi với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Bên cạnh đó, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện, nâng cao cũng là nguồn động lực không nhỏ giúp CBCS trong đơn vị nỗ lực thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị trở thành đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT).

Phấn khởi “khoe” với chúng tôi về những thành tích đạt được của đơn vị trong những năm qua, Trung tá Nguyễn Hữu Sơn, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Duy Tiên cho biết: Nhiều năm liền lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT trong LLVT toàn tỉnh, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao. Có được kết quả trên là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của toàn thể CBCS trong đơn vị, trong đó, việc thực hiện các mục tiêu của phong trào TĐQT là một trong những động lực thúc đẩy CBCS LLVT hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2019 đến nay, phong trào TĐQT của LLVT thị xã được duy trì thường xuyên với nhiều nội dung đột phá, tạo sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao, tạo sự lan toả tích cực trong các cơ quan, đơn vị LLVT cũng như trong đời sống xã hội.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND thị xã Duy Tiên vinh danh, khen thưởng.

Mục tiêu quan trọng hàng đầu của phong trào TĐQT đó là xây dựng LLVT thị xã vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, trong đó xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là then chốt, xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Xác định rõ mục tiêu trên, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp thuộc LLVT thị xã Duy Tiên thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của LLVT và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp. Trong giáo dục đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với các hoạt động bổ trợ như: toạ đàm, nói chuyện truyền thống, thông báo thời sự, giao lưu văn hoá – văn nghệ, hội thi, hội thao… Nhờ đó chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị ngày càng được cải thiện, nâng cao. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm đối với các lực lượng 100% đạt yêu cầu (trong đó có 76,3%-83% đạt khá, giỏi).

Cùng với giáo dục chính trị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Ban CHQS thị xã Duy Tiên rất coi trọng và duy trì thực hiện thường xuyên là đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao” được phát động trong toàn LLVT. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, công tác huấn luyện hằng năm đều đảm bảo yêu cầu về nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng. Trong huấn luyện chú trọng xoay vòng, đổi tập, bảo đảm 100% CBCS nắm vững nguyên tắc, yếu lĩnh động tác và sử dụng thành thạo các loại trang bị, vũ khí hiện có. Trên cơ sở đó, LLVT thị xã đã hoàn thành tốt việc tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, nâng cao chất lượng SSCĐ của LLVT thị xã.

Trong 5 năm qua, Ban CHQS thị xã Duy Tiên đã tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo 16/16 xã, phường diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ; tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng chống thiên tai của thị xã; Ban CHQS thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa đạt hiệu quả thiết thực, an toàn tuyệt đối, bảo đảm yêu cầu nâng cao năng lực điều hành, hiệp đồng tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền cơ sở và khả năng SSCĐ của LLVT thị xã. Với những đợt hội thao, hội thi do cấp trên tổ chức, các đoàn tuyển tham dự của Ban CHQS thị xã Duy Tiên đều đạt thứ hạng cao. Qua đó đã rèn luyện bản lĩnh, năng lực, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho CBCS, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ cũng như năng lực thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Tiếp nối những thông tin về phong trào TĐQT của đơn vị, Trung tá Nguyễn Hữu Sơn cho chúng tôi biết thêm: Quá trình hưởng ứng phong trào TĐQT, đơn vị luôn xác định và tập trung thực hiện khâu đột phá đó là: xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị luôn chủ động đa dạng hình thức, biện pháp xây dựng nền nếp đơn vị thông qua các hoạt động như: tọa đàm, giao lưu, thi tìm hiểu, duy trì sinh hoạt “Ngày pháp luật”; “Ngày chính trị, văn hóa tinh thần”…, từ đó tạo tác động tích cực, mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của CBCS, tạo chuyển biến vững chắc trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Trong 5 năm qua, LLVT thị xã không có trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật phải xử lý, cơ quan, đơn vị luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ của đội quân công tác, những năm qua, LLVT thị xã còn luôn chủ động thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, củng cố quốc phòng – an ninh. Duy trì, nhân rộng mô hình “Cùng em đến trường” đỡ đầu, tặng học bổng, xe đạp cho hàng trăm học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Đồng thời, duy trì hiệu quả các phong trào thi đua: “Quân đội chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn.

Khép lại cuộc trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hữu Sơn, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Duy Tiên khẳng định: Qua phong trào thi đua đã khơi dậy ý chí phấn đấu, sức sáng tạo trong CBCS LLVT, từ đó xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến có sức lan tỏa tích cực, rộng khắp. Những thành tích đạt được của LLVT thị xã Duy Tiên đã góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự thị xã 5 năm liền (2019 - 2023) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đây sẽ là động lực thúc đẩy CBCS LLVT thị xã nỗ lực phấn đấu thi đua giành kết quả cao trong học tập và huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy