Các đại biểu dự hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm ở Bộ CHQS tỉnh.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Các lĩnh vực công tác: tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, dân vận; công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, thực hiện chính sách và hoạt động tổ chức quần chúng được thực hiện nền nếp. Phong trào thi đua quyết thắng được phát động sâu rộng  gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho các lực lượng thường trực, dân quân tự vệ trên 30 chuyên đề, quân số tham gia đạt từ 95,8% trở lên. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng với hàng trăm tin, bải, ảnh. Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Công tác chính sách, chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được chú trọng thực hiện đồng bộ. 6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 545 đối tượng chính sách (với số tiền trên 65 triệu đồng); trao giấy chứng nhận thương binh cho 26 đối tượng; chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách bảo đảm dân chủ, công khai, kịp thời.

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, chất lượng cán bộ; thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm, đào tạo; quán triệt thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phương Dung