Các y, bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh khám cho bệnh nhân nghèo phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.

Toàn bộ số tiền chi phí này được cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Nam tự nguyện quyên góp. Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh đối với gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân, qua đó góp phần hưởng ứng cuộc vận động cùng cả nước và quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng; đồng thời là hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Vương Hiến (Bộ CHQS tỉnh)