Ban CHQS huyện Lý Nhân nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện

Năm 2024, Lý Nhân là đơn vị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, trong đó nòng cốt trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện là cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện. Từ nhận thức trên, ngay từ những ngày đầu năm, Ban CHQS huyện Lý Nhân đã hết sức chú trọng trong chỉ đạo, triển khai công tác huấn luyện, coi nâng cao chất lượng huấn luyện là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá cần tập trung thực hiện. Theo đó, Ban CHQS huyện Lý Nhân đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực nhằm đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị LLVT.

Ban CHQS huyện Lý Nhân nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện
Thực hành huấn luyện quân sự đối với lực lượng dân quân ở Lý Nhân. Ảnh: Hương Giang

Đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mới đưa vào thực tế huấn luyện

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lý Nhân: Một trong những giải pháp quan trọng nhằm làm tốt công tác huấn luyện đó là đơn vị đã chủ động làm tốt từng bước, từng khâu thuộc quy trình chuẩn bị về mọi mặt.

Cụ thể, từ việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huấn luyện tới việc làm mới, sửa chữa các loại mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến phục vụ huấn luyện đều được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, chu đáo từ cơ quan quân sự huyện tới cơ sở. Trước khi bước vào huấn luyện, Ban CHQS huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc làm mới, sửa chữa toàn bộ hệ thống mô hình học cụ theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến và những cải tiến mới để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn huấn luyện. Các loại sáng kiến, cải tiến, mô hình học cụ, vũ khí trang bị được chuẩn bị đúng chủng loại, theo các chuyên ngành huấn luyện, đáp ứng yêu cầu huấn luyện đối với từng đối tượng, lực lượng.

Cùng với sửa chữa, làm mới hàng trăm mô hình, học cụ, củng cố, bổ sung trang thiết bị huấn luyện, Ban CHQS huyện Lý Nhân đã huy động lực lượng thường trực, dân quân các địa phương tham gia hàng trăm ngày công lao động xây dựng, làm mới hệ thống thao trường huấn luyện từ huyện tới các cụm xã. Các thao trường, bãi tập được xây dựng bảo đảm tốt cho việc huấn luyện các nội dung theo quy định. Đối với hệ thống giáo án bài giảng, Ban CHQS huyện Lý Nhân đều thông qua phê duyệt, thục luyện theo phân cấp, bảo đảm việc huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định.

Hệ thống bia bảng, vật chất, mô hình học cụ, trang bị phục vụ cho huấn luyện được tổ chức làm mới, bổ sung, củng cố bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Các loại công cụ hỗ trợ huấn luyện nhiệm vụ A2, võ thuật, vật chất phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng… được cải tiến, nâng cấp, bổ sung đầy đủ. Đặc biệt, có nhiều sáng kiến, cải tiến mới tiêu biểu được đưa vào ứng dụng trong thực tế nhiệm vụ huấn luyện đạt hiệu quả thiết thực.

Điển hình như sáng kiến cải tiến: “Thiết bị tạo khói trong huấn luyện và diễn tập” của Thiếu tá Lã Văn Dương, Trợ lý Quân báo Trinh sát; “Thiết bị ẩn hiện bắn mục tiêu” của Thiếu tá Ngô Văn Trường, Trợ lý huấn luyện; “Thiết bị hút và tản khói bếp hoàng cầm” của Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Trung Thành, y sĩ Ban CHQS huyện… cùng nhiều sáng kiến khác được áp dụng hiệu quả trong các dịp hội thi, hội thao cũng như được ứng dụng rộng rãi trong thực tế huấn luyện các lực lượng. Vừa qua nhiều sáng kiến cải tiến của Ban CHQS huyện Lý Nhân đã được lãnh đạo, chỉ huy cấp trên đánh giá cao, góp phần trực tiếp vào thành tích đạt giải Ba của Bộ CHQS tỉnh tại hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện do Quân khu 3 tổ chức.

Sự chuẩn bị tích cực, đồng bộ, chu đáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện - một trong những mục tiêu lớn đã và đang đặt ra đối với các đơn vị quân đội, qua đó góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong tình hình mới.

Quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện các lực lượng

Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng huấn luyện cần có sự đổi mới, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan, đơn vị LLVT huyện Lý Nhân. Theo đó, từ việc giáo dục chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật tới các nội dung huấn luyện về quân sự, hậu cần, kỹ thuật đều phải có sự đổi mới tích cực, toàn diện, rõ nét. Trong công tác giáo dục chính trị, pháp luật, bám sát nội dung, chương trình đã được cấp trên phê duyệt, Ban CHQS huyện Lý Nhân đã chú trọng đổi mới thông qua việc giảng dạy bằng phương pháp trình chiếu kết hợp phương pháp truyền thống. Chú trọng đưa vào bài giảng các hình ảnh, video clip minh họa, giúp cho bài giảng thêm sinh động, hấp dẫn, thu hút học viên.

Trao đổi về nội dung này, Thượng tá Nguyễn Đình Việt (Chính trị viên Ban CHQS huyện Lý Nhân) cho rằng: Trên cơ sở nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật theo quy định, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng. Thường xuyên kiện toàn tổ cán bộ giảng dạy chính trị, phân công nội dung đảm nhiệm cho từng thành viên trong tổ. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, từ khâu soạn giáo án, thông qua bài giảng.

Đặc biệt, đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, nhất là việc biên soạn bài giảng trong quỹ 20% do đơn vị xác định. Đồng thời, đổi mới phương pháp kiểm tra, gắn giáo dục chính trị với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình học tập chính trị thường xuyên gắn với các hoạt động bổ trợ như: đọc báo, xem truyền hình nắm tình hình thời sự; tham quan, tìm hiểu, chăm sóc di tích lịch sử cách mạng…

Qua đó, giúp CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT huyện nhận thức rõ quan điểm, đường lối của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, động viên CBCS LLVT toàn huyện nỗ lực, tích cực huấn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong huấn luyện quân sự, Ban CHQS huyện Lý Nhân đã xác định chỉ tiêu cụ thể đối với lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Quá trình huấn luyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, bảo đảm việc quản lý và điều hành huấn luyện thiết thực, hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lý Nhân cho biết: Để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cùng với đẩy mạnh phát huy những sáng kiến cải tiến mới trong huấn luyện cần sự đoàn kết, quyết tâm cao, tinh thần nỗ lực thi đua thường xuyên, sâu rộng trong toàn lực lượng, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong tất cả các lĩnh vực công tác. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Với tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, tin tưởng rằng CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT huyện Lý Nhân sẽ giành được những kết quả cao trong mùa huấn luyện 2024, qua đó sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện diễn ra trong thời gian tới.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy