Xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng

Kim Bảng là vùng quê có bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong suốt chiều dài sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cùng với quê hương Hà Nam, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Kim Bảng đã lập nhiều thành tích xuất sắc và có những đóng góp to lớn. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Kim Bảng đã và đang không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo “Chủ động, trách nhiệm, hiệu quả” trong thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân Kim Bảng luôn nêu cao tinh thần quyết tâm thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh (QP-AN).

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn nên giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 3,4%/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng đô thị hóa có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và đạt kết quả tích cực. Năm 2017, Kim Bảng có 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM (sớm 3 năm). Hiện có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; là 1 trong 3 huyện của cả nước được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 - 2020.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) đã thực hiện đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang dịch vụ, du lịch, CN, trọng tâm là đáp ứng nguồn nhân lực cho khu du lịch Tam Chúc. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao; thu hút nhiều nhà đầu tư lớn về CN, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thúc đẩy cơ cấu kinh tế huyện phát triển theo hướng CN, du lịch, dịch vụ.

Thương mại - dịch vụ (TM-DV), du lịch, tài chính... có sự phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống nhân dân. TM-DV phát triển về quy mô, mạng lưới hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho lao động nông thôn, bảo đảm vệ sinh môi trường. Các điểm du lịch sinh thái, tâm linh (Tam Chúc, chùa Bà Đanh, Ngũ động Thi Sơn, Chùa Ông, hồ Ba Hang...) từng bước được đầu tư, mở rộng.

Xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng
Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng kiểm tra, tặng quà chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại thị trấn Ba Sao.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, người dân về môi trường được nâng lên. Toàn huyện xây dựng 3 nhà máy, 12 trạm cấp nước, đảm bảo 100% xã, thị trấn có nước sạch tập trung, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2021 đạt 99%.

Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư có trọng điểm, hiệu quả, tạo động lực cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng gắn với quy hoạch phát triển vùng huyện, hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện xây dựng, cải tạo 131 km đường thôn, xóm; cứng hóa 143 km đường trục chính nội đồng; xây mới, sửa chữa 625 phòng học, phòng chức năng; cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn, trụ sở, trạm y tế xã, thị trấn,… bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đúng tiến độ, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, TDTT phát triển toàn diện, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng NTM phát triển rộng khắp, hát Dặm Quyển Sơn, Lễ hội chùa Bà Đanh được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Năm 2019 Kim Bảng được chọn là địa phương tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc.

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Chất lượng dạy, học ngày càng được nâng cao; công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm; duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 58/58 trường học đạt chuẩn quốc gia và được công nhận lại sau 5 năm. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sỹ được nâng lên; 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và có bác sỹ; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2021 giảm còn 1,31%.

Nhiệm vụ QP-AN được chú trọng trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ QP địa phương, giữ gìn ANTT.

Trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn thể hiện tinh thần quyết liệt, linh hoạt, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, với phương châm “hướng về cơ sở”; tăng cường quản lý nhà nước, chú trọng chỉ đạo xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện phù hợp. Trong chỉ đạo, điều hành có sự đổi mới theo hướng giảm hội nghị; tăng cường giám sát cơ sở; phát huy trí tuệ tập thể, tính chủ động, trách nhiệm của cá nhân; thực hiện nghiêm quy chế hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; phân cấp quản lý, xác định rõ trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong từng lĩnh vực, công việc. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị.

Trong từng giai đoạn, với từng nội dung, giải pháp cụ thể đều nhất quán với quan điểm "sát tình hình thực tế, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân", tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ, sự  đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chú trọng triển khai thực hiện nghiêm những quy định của Đảng liên quan đến trách nhiệm cá nhân, đề cao vai trò nêu gương của CBĐV; tăng cường công tác giáo dục và kiểm tra nội bộ kết hợp với thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, góp phần xây dựng bộ máy hành chính lành mạnh, củng cố lòng tin trong nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đoàn thể được coi trọng, có chuyển biến tích cực, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận của chính quyền chuyển biến tích cực theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. MTTQ, các đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên làm nòng cốt trong các phong trào, cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền; nhiều năm liền được ghi nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối huyện, thành phố. Từ năm 2010 đến năm 2017, Đảng bộ huyện Kim Bảng luôn được công nhận đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Năm 2018, 2019, 2020 được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được từ năm 2010 đến năm 2020, cán bộ, nhân dân huyện Kim Bảng vinh dự được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân và cán bộ huyện Kim Bảng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững.

Thành tích nổi bật giai đoạn 2010 – 2021

1 - Danh hiệu thi đua:

* Năm 2015: Cờ thi đua của Chính phủ (về phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015)

* Năm 2016: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Nam;

* Năm 2017: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Nam;

* Năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ;

* Năm 2019:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ;

* Năm 2020:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Hà Nam;

- Được tặng Cờ thi đua của Chính phủ;

- Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

2 - Hình thức khen thưởng:

* Năm 2010:  

- Huân chương Độc lập hạng Nhì;

- Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam;

* Năm 2011:

- Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam;

* Năm 2016:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (về thành tích trong công tác bầu cử);

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

* Năm 2019:

- Huân chương Lao động hạng Ba (về phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020);

* Năm 2021:

- Huân chương Độc lập hạng Nhất (về những thành tích xuất sắc đã đạt được từ năm 2010 đến năm 2020).

Phạm Hồng Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.