Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022

Sáng 24/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021; triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện PCI tỉnh Hà Nam năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thuỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và đại diện 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Hội nghị còn có sự tham gia của đồng chí Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 triển khai nhiệm vụ giải pháp cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021, kết quả xếp hạng PCI tỉnh Hà Nam đạt 63,28 điểm (giảm 0,19 điểm so với năm 2020), xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố (giảm 12 bậc so với năm 2020) và nằm trong nhóm điều hành trung bình của cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần, có 3 chỉ số tăng điểm và tăng thứ hạng so với năm 2020; 1 chỉ số giảm điểm, tăng thứ hạng; 1 chỉ số tăng điểm, giảm thứ hạng; 1 chỉ số giảm điểm nhưng vẫn giữ nguyên thứ hạng; 4 chỉ số thành phần giảm điểm, giảm thứ hạng.

So với năm 2020, chỉ số thành phần tăng điểm, tăng thứ hạng nhiều nhất là chỉ số “Tiếp cận đất đai” đạt 7,35 điểm, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành (tăng 0,88 điểm và tăng 21 bậc). Một số chỉ số thành phần giảm điểm, giảm thứ hạng sâu nhất là chỉ số “Gia nhập thị trường” đạt 6,73 điểm, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành (giảm 1,46 điểm, hạ 21 bậc); chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền” đạt 6,7 điểm xếp thứ 41/63 tỉnh, thành (giảm 0,38 điểm, hạ 32 bậc). Hầu hết các chỉ số còn lại dù đã có sự cải thiện về điểm số hoặc thứ hạng nhưng vẫn không đạt so với mục tiêu đề ra.

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 triển khai nhiệm vụ giải pháp cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Các ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tại hội nghị đã phân tích, chỉ rõ, kết quả thực hiện nhiều chỉ số thành phần trong PCI của tỉnh Hà Nam năm 2021 chưa đạt mục tiêu đề ra là do: Công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư có thời điểm còn hạn chế; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn ít về số lượng, đa phần là kiêm nhiệm nên việc tư vấn, hỗ trợ các nhà đầu tư còn hạn chế; các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn chưa nhiều; tỉnh còn thiếu quỹ đất sạch đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các nhà đầu tư…

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chỉ số PCI năm 2021, trong năm 2022, tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu: Tiếp tục duy trì và phát huy những chỉ số thành phần tăng điểm, quyết liệt cải thiện mạnh mẽ những chỉ số thành phần giảm điểm và có thứ hạng thấp. Phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh tăng từ 8-12 bậc so với năm 2021.

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 triển khai nhiệm vụ giải pháp cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022
Tiến sỹ Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sỹ Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông tin về đánh giá kết quả xếp hạng PCI của các địa phương trong cả nước năm 2021; phân tích các lợi thế, yếu tố tác động đến từng chỉ số thành phần trong chỉ số PCI; kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PCI; vai trò, tầm quan trọng của chỉ số PCI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thứ hạng PCI của tỉnh Hà Nam năm 2021, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn đã đề xuất một số giải pháp để giúp Hà Nam nâng cao chỉ số PCI trong năm 2022, cụ thể như: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp phải chi trả những chi phí không chính thức; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính về cấp phép kinh doanh có điều kiện; tiếp tục giảm thiểu gánh nặng thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra xây dựng, lao động và phòng cháy, chữa cháy; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, cải thiện chất lượng nguồn lao động, nhất là lao động có trình độ, kỹ thuật cao; tăng cường hiệu quả thực thi các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 triển khai nhiệm vụ giải pháp cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng trình bày báo cáo đánh giá kết quả PCI tỉnh Hà Nam năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện PCI năm 2022 của tỉnh tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Tỉnh Hà Nam xác định việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, địa phương trong toàn tỉnh. Hà Nam đã và đang tập trung thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh hơn, phù hợp với thị trường và xu thế hội nhập quốc tế. Tỉnh cũng đã tập trung thay đổi tư duy trong tổ chức xúc tiến đầu tư; nghiên cứu ban hành các cơ chế để thúc đẩy dòng vốn khu vực tư nhân vào tỉnh một cách tích cực.

Để cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số PCI tỉnh Hà Nam trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của địa phương; tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số và các thủ tục cải cách hành chính trên môi trường điện tử nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đổi mới và nâng cao chất lượng đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, trong đó chú trọng việc công khai, minh bạch các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; thường xuyên rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách của tỉnh để phát huy các tiềm năng lợi thế, tạo môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư.

Xây dựng đồng bộ hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tiếp cận và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư đảm bảo bình đẳng giữa các doanh nghiệp, nhất là các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo đúng quy định; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp, giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí đề nghị các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương trong việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với doanh nghiệp; hướng dẫn cho doanh nghiệp khi tham gia đánh giá chỉ số PCI phải nắm rõ nội dung được hỏi, phân công người có trách nhiệm, hiểu biết để trả lời đầy đủ, chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực…

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.