Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 22/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về các nội dung theo thẩm quyền để chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2022 (kỳ họp thứ 9), HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến một số nội dung về phát triển kinh tế  xã hội
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy đối với 10 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết theo thẩm quyền để đề xuất tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2022 (kỳ họp thứ 9), HĐND tỉnh khóa XIX, gồm:

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nhất trí phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 3 Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm góp phần nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh của các TTYT huyện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Dự kiến tổng mức đầu tư là 111 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương (chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2) là 108 tỷ  và ngân sách tỉnh 3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2022-2023.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, nối từ đường nối vành đai 4-vành đai 5 qua quốc lộ 38 đến quốc lộ 21 huyện Kim Bảng đề nghị điều chỉnh quy mô đầu tư tuyến nhánh của dự án để bảo đảm cập nhật, triển khai dự án phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng trong khu vực và tính hiệu quả, khả thi của dự án.

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đề xuất Thường trực Tỉnh ủy dừng chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường 30m phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ quốc lộ 21B đến quốc lộ 21) thành phố Phủ Lý đã được phê duyệt tại các Nghị quyết  của HĐND tỉnh để bảo đảm cập nhật, triển khai dự án phù hợp theo điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1296/QĐ-UBND ngày 24/6/2022, bảo đảm đồng bộ với hạ tầng trong khu vực; phù hợp với điều kiện, khả năng cân đối nguồn lực ngân sách địa phương trong giai đoạn, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi của dự án.

Bên cạnh đó, đề xuất dự kiến kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội cho các dự án thuộc lĩnh vực Y tế là 119.400 triệu đồng cho 2 dự án: Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam 11.400 triệu đồng; Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 3 TTYT tuyến huyện 108 tỷ đồng.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đề xuất giao chi tiết vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 là 50.770 triệu đồng, hỗ trợ các dự án đầu tư của các xã để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (bao gồm những xã đã được công nhận xã NTM nhưng một số tiêu chí chưa đạt chuẩn), không hỗ trợ các công trình đầu tư để đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hỗ trợ các dự án còn thời gian bố trí vốn dự án (dự án được bố trí vốn lần đầu từ năm 2019 trở lại đây). Cụ thể, huyện Lý Nhân bố trí cho 8 dự án với số tiền 15.500 triệu đồng, huyện Thanh Liêm 16 dự án với số tiền 15.270 triệu đồng, huyện Bình Lục 13 dự án với số tiền 20.000 triệu đồng.

Về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn dự phòng đầu tư ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất tổng số vốn phân bổ là 18.900 triệu đồng. Cụ thể, mức vốn bố trí cho dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 30.000m2 của Trung đoàn 151 là 14.900 triệu đồng; cho dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam là 1.000 triệu đồng và cho dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp 3 TTYT huyện là 3.000 triệu đồng. Đồng thời, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh bố trí đối với 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m (đoạn Km0+500-Km1+200) thuộc địa phận Duy Tiên, thời gian thực hiện và bố trí vốn từ 2019-2023 và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường N2 Khu Đại học Nam Cao, thời gian thực hiện và bố trí vốn từ 2016-2023.

Đồng thời, đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Cụ thể, điều chỉnh chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) phấn đấu xếp thứ 18-19, chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) phấn đấu xếp thứ 45-50, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phấn đấu xếp thứ 30-34 so với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Do trong quý II/2022, các chỉ số PAPI, PAR-index và PCI của tỉnh năm 2021 được công bố chính thức và đề xuất giảm các chỉ tiêu để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tế. Cùng đó, trình Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với 3 dự án vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 3 TTYT huyện Bình Lục, Thanh Liêm, Lý Nhân; đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho CDC; dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 30.000m2 của Trung đoàn 151), dự kiến kế hoạch đầu tư từ chương trình phục hồi.

Nhất trí đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m thuộc Duy Tiên và dừng chủ trương đầu tư dự án cầu Giẽ Ninh Bình. Với dự án cầu Tân Lang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thống nhất điều chỉnh tuyến, không giảm quy mô và cần giải thích lý do để BTV Tỉnh ủy nắm được. Giao chi tiết chương trình mục tiêu xây dựng NTM, gắn liền với quy định phân bổ ngân sách, vốn đối ứng; về rà soát bảo đảm 2 nghị quyết phải thống nhất các tiêu chí phân bổ. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn dự phòng (CDC, Trung đoàn 151) phải bảo đảm thủ tục, điều kiện mới đưa vào đầu tư công. Trạm bơm Bỉ dùng từ nguồn vượt thu, không lấy từ nguồn dự phòng.

Đối với Nghị quyết về kéo dài thời gian bố trí vốn 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m (Duy Tiên) và dự án đầu tư xây dựng tuyến đường N2 Khu Đại học Nam Cao phải nêu rõ lý do báo cáo BTV Tỉnh ủy về việc phải kéo dài thời gian bố trí vốn dự án, không bố trí vốn dự án nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng chí đề nghị rà soát kỹ nghị quyết phân bổ bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở đó, giao chi tiết khớp với nghị quyết phân bổ.

Điều chỉnh chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định 288/QĐ-TTGg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tiêu lớn, cứng phải bảo đảm, chỉ tính số điểm, không ghi rõ số hạng. Đối với danh mục thu hồi đất 2 dự án ở Duy Tiên phải rà soát bảo đảm theo quy định mới đưa vào danh mục.

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.