Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ở Duy Tiên

Trong nhiều năm qua, Thị ủy, UBND thị xã Duy Tiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển tín dụng chính sách xã hội (CSXH). Thông qua đó, các chương trình tín dụng chính sách đã được giải ngân kịp thời, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 CT/TW, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã chỉ đạo điều tra, rà soát, xác định, bổ sung đối tượng làm cơ sở để Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng làm tốt việc xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương, gắn với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng CSXH hiệu quả. Nhờ vậy, các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi trên địa bàn được triển khai kịp thời, trong đó những khó khăn, vướng mắc được chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo giải quyết tại cơ sở, giúp chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách được nâng lên, nợ quá hạn giảm.

Với cách làm trên, đến hết tháng 8/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã đang giải ngân cho vay theo 12 chương trình tín dụng đạt hơn 586 tỷ đồng. Trong tổng nguồn vốn trên, nhiều chương trình tín dụng cho vay đạt kết quả cao như: cho vay hộ mới thoát nghèo đạt hơn 230 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 108 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo hơn 94 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội hơn 43 tỷ đồng; cho học sinh, sinh viên vay hơn 25 tỷ đồng. Nguồn vốn đã giúp cho hàng nghìn học sinh, sinh viên đã được vay vốn để đầu tư học đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; nhiều hộ gia đình đã được vay vốn sửa chữa nâng cấp nhà ở; xây dựng công trình nước sạch; vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ở Duy Tiên
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Duy Tiên giải ngân nguồn vốn cho khách hàng vay. Ảnh: Trần Thoan

Ông Vũ Trọng Hiểu, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Duy Tiên cho biết: Để nguồn vốn của ngân hàng giải ngân thực sự có hiệu quả và đúng đối tượng, đơn vị đã phối hợp với các xã, phường, tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền tới tất cả các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn, tập trung hướng dẫn những trường hợp thuộc diện được thụ hưởng nguồn vốn nhanh chóng làm thủ tục vay vốn theo đúng quy định. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn nhiều hộ gia đình đã nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn đầu tư cho con em mình ăn học, phát triển kinh tế, cải tạo nâng cấp nhà cửa, xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường... vươn lên có cuộc sống khá giả hơn, góp phần tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai tín dụng CSXH trên địa bàn thị xã Duy Tiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Đó là công tác phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với tín dụng CSXH có lúc, có nơi chưa thật sự đồng bộ gắn kết, công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội có nơi hiệu quả chưa cao.

Thời gian tới, để chủ trương của Đảng về tín dụng CSXH ngày càng mang lại lợi ích thiết thực, đóng góp nhiều hơn trong công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho người dân, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Duy Tiên tiếp tục tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn. Cụ thể, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH. Xây dựng, lồng ghép các chương trình, dự án về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, phát triển nhà ở xã hội,… với việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm đúng đối tượng được vay vốn và người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Trần Hữu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy