Theo kế hoạch, mục tiêu sản xuất vụ mùa năm 2020 là nâng cao năng suất, sản lượng lúa mùa và các cây màu vụ hè thu, góp phần tăng giá trị trên đơn vị diện tích. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy 30.492 ha lúa mùa, năng suất lúa đạt 55,1 tạ/ha, sản lượng cây có hạt 176.200 tấn, trong đó, sản lượng lúa 168.102 tấn, sản lượng ngô đạt 8.098 tấn.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về cơ cấu thời vụ, trà mùa sớm chiếm tỷ lệ 58% diện tích, trà mùa trung chiếm tỷ lệ 40%, còn lại là diện tích lúa mùa trà muộn. Diện tích lúa gieo thẳng khoảng 34% tổng diện tích gieo cấy. Về cơ cấu giống, mỗi địa phương bố trí từ 3 - 5 giống chủ lực trong bộ giống của tỉnh, đạt năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu bệnh bạc lá và chống đổ tốt; giữ ổn định (20%) diện tích gieo cấy lúa lai.

Đối với vụ đông, phấn đấu gieo trồng đạt 10.463 ha, sản lượng lương thực cây có hạt 14.700 tấn. Diện tích tích tụ sản xuất rau, củ, quả sạch liên kết tiêu thụ sản phẩm khoảng 270,4 ha, giá trị sản xuất đạt trên 300 triệu đồng/ha. Diện tích sản xuất rau, củ, quả sạch áp dụng công nghệ cao khoảng 230 ha, giá trị sản xuất đạt trên 1,5 tỷ đồng/ha.

Để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông sát với tình hình thực tế ở địa phương, chỉ đạo thực hiện đúng lịch thời vụ; chuẩn bị đầy đủ các giống lúa ngắn ngày và mạ dự phòng để cấy hết, cấy vượt diện tích, có phương án sẵn sàng đối phó với diễn biến bất lợi của thời tiết. Quy hoạch vùng sản xuất cây trồng vụ đông ưa ấm, đặc biệt là các vùng quy hoạch thực hiện phát triển cây trồng vụ đông hàng hóa, duy trì nhân rộng các cánh đồng mẫu theo hướng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân; làm tốt công tác thủy lợi nội đồng và phòng chống thiên tai, chủ động phương án tiêu nước cho sản xuất vụ mùa, vụ đông.

Các đại biểu tham quan mô hình liên kết sản xuất giống lúa ĐT 37 áp dụng cấy máy tại xã Tượng Lĩnh.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong sản xuất vụ mùa năm 2019, vụ đông năm 2019-2020. Vụ mùa 2019,  toàn tỉnh gieo cấy được 30.999,2 ha lúa; năng suất lúa bình quân đạt 57,4 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm 2018 là 2,1 tạ/ha. Các địa phương trong tỉnh đã trồng được hơn 9.500 ha cây vụ đông, với nhiều loại cây như: dưa chuột, ngô, khoai lang, khoai tây, các loại rau ăn lá... Các mô hình liên kết trong sản xuất tiếp tục được triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị sản xuất vụ đông. Các doanh nghiệp trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao duy tăng cường đầu tư phát triển sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành nông nghiệp đã đạt được và chỉ rõ những khó khăn thách thức đang đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương bám sát sự chỉ đạo của tỉnh với tinh thần chủ động thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất đề ra. Ngành nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao năng suất, giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân; quan tâm đến tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất và thúc đẩy chế biến sâu cho nông sản; chủ động các phương án ứng phó với mưa, lũ, bão...

Bích Huệ - Mạnh Hùng