Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối để ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trọng tâm hằng năm là việc tổ chức học tập chuyên đề, đăng ký làm theo Bác; triển khai xây dựng, duy trì có hiệu quả các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình về học và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ Khối…

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, trong 3 năm qua, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối đạt nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng bình quân hằng năm của các doanh nghiệp đạt trên 9%. Hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động kinh doanh có lãi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Các doanh nghiệp nộp ngân sách tăng từ 10%/năm trở lên, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động. Nổi bật là tại các doanh nghiệp trong khối, các mô hình học và làm theo Bác đã được quan tâm triển khai, nhân rộng trong nhiều năm liền. Hiệu quả thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các doanh nghiệp, của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

Cụ thể, tại Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam, việc phát động thi đua học tập, làm theo Bác luôn được chú trọng triển khai hằng năm gắn liền với thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp; đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp sinh hoạt ở các chi bộ định kỳ hằng tháng và được xác định là một tiêu chí bắt buộc trong việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Gắn với thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam đã đề ra chương trình hành động với các nội dung cụ thể như thực hành tiết kiệm toàn diện, chống tham ô, lãng phí, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu…

Sản xuất tại Công ty TNHH DAC VN, huyện Bình Lục.
Ảnh: Hải Yến

Các đơn vị trong toàn Chi nhánh đã thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của đơn vị, duy trì hiệu quả các mô hình “Đẩy mạnh phong trào thi đua an toàn – tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh”, “Tự phòng – Tự quản – Tự bảo vệ” trong nhiều năm liền. Đặc biệt, xác định rõ, việc triển khai xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng sẽ góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, thời gian qua, Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam đã đẩy mạnh triển khai thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, UBND tỉnh.

Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam cũng là doanh nghiệp tiên phong trên địa bàn tỉnh chủ động nghiên cứu, kết nối và làm việc với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để tìm giải pháp công nghệ phù hợp giúp doanh nghiệp triển khai hiệu quả. Sự tiên phong của Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam với 23/23 cửa hàng và 97/97 cột bơm sớm triển khai thực hiện xuất hóa đơn điện tử bằng phần mềm từ cột bơm đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng dầu của tỉnh Hà Nam, đưa tỉnh Hà Nam xếp vị trí thứ 11/64 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng chí Trương Văn Chiêu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam khẳng định: Nhờ đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm Chi nhánh đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đảng bộ Chi nhánh nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị được công nhận là cơ quan văn hóa, đạt chuẩn về an ninh trật tự. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh đều hoạt động có hiệu quả, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Cũng như Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam, những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại các đơn vị, doanh nghiệp như Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nam, Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Hà Nam, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Phủ Lý, Viễn thông Hà Nam… cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề, hằng năm, Đảng ủy các doanh nghiệp còn xây dựng và ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của doanh nghiệp; duy trì việc triển khai cho đảng viên, quần chúng viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là việc tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các mô hình làm theo Bác. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông qua đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đăng ký xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình, đề tài, sáng kiến nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp, trong đó có nhiều đề tài, mô hình, sáng kiến đã được công nhận và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Không chỉ hoạt động kinh doanh hiệu quả, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động, thời gian qua, các doanh nghiệp còn có nhiều đóng góp đối với công tác an sinh xã hội, giảm nghèo của tỉnh. Đồng chí Trần Thị Loan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh cho biết: Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh gạo, chúng tôi xác định rõ, bảo đảm an ninh lương thực, bình ổn thị trường, nhất là trong thời điểm giáp hạt và dịp Tết Nguyên đán là điều quan trọng. Vì vậy, những năm qua, Đảng bộ công ty đã xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình “Bảo đảm bình ổn thị trường, an sinh xã hội”.

Từ năm 2017 đến nay, công ty đã tham gia ủng hộ chương trình hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và một số địa phương trong nước trên 13 tấn gạo. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm, công ty thực hiện dự trữ hàng chục tấn gạo các loại, đáp ứng nhu cầu thị trường với mức giá bình ổn. Ngoài ra, học Bác về nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, những năm qua, công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ phân bổ hàng cứu trợ cho các tỉnh thuộc khu vực từ miền Trung trở ra, nhất là trong mùa mưa lũ. Cùng với đó, chú trọng thực hành tiết kiệm vật tư, nguyên, nhiên liệu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đầy đủ tiền lương, thưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động…

Thông qua đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đăng ký xây dựng, triển khai thực hiện các mô hình, đề tài, sáng kiến nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tập thể, cá nhân trong doanh nghiệp, trong đó có nhiều đề tài, mô hình, sáng kiến đã được công nhận và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy