Duy Tiên nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã Duy Tiên được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm triển khai sâu rộng và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Số lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng tăng. Việc chỉnh trang đô thị và xây dựng mới cơ sở hạ tầng đã tạo cho thị xã, nhất là vùng nội thị một diện mạo mới, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Trước hết, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đạt hiệu quả. Phòng Văn hóa và Thông tin - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện phong trào trên địa bàn, như: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã; Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thị xã; kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị theo từng năm và các kế hoạch thực hiện mô hình để cụ thể hóa đề án; Kế hoạch thực hiện xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030…

Người dân tổ dân phố Trung Thượng, phường Châu Giang (thị xã Duy Tiên) chơi bóng chuyền hơi. Ảnh: Lê Dũng

Bám sát các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào, cơ quan thường trực BCĐ phong trào thị xã đã tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai đến các ngành thành viên BCĐ từ thị xã đến cơ sở; phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của BCĐ phong trào thị xã Duy Tiên, BCĐ các xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp với từng hội, đoàn thể bảo đảm kịp thời, đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Việc triển khai phong trào gắn với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã; xây dựng tuyến phố văn minh, phường đạt chuẩn đô thị văn minh; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động của các ngành, đoàn thể đã tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn thị xã.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết quả. Việc đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa” hằng năm được triển khai ngay từ cuối năm trước trong ngày hội Đại đoàn kết 18/11. Năm 2023 toàn thị xã có 97,4% gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”; nhiều xã, phường có tỷ lệ đăng ký 100%, như: Mộc Bắc, Hoàng Đông, Tiên Ngoại; 100% khu dân cư trên địa bàn đăng ký xây dựng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

Kết quả, qua bình xét có 40.111/43.699 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (91,97%) và 101/106 khu dân cư đạt Danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (95,28%). Việc đăng ký, bình xét và công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng. Thực hiện Kế hoạch xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, thị xã có 9/9 phường đăng ký xây dựng danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tiết mục giao lưu văn nghệ trong ngày hội làng Yên Bình, xã Mộc Bắc (thị xã Duy Tiên) (20/10 năm Quý Mão). Ảnh: Trần Linh

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở giai đoạn 2022 - 2023 được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện. Theo đó, có 2 nhà văn hóa của hai xã Mộc Nam, Trác Văn được xây dựng; tổng số nhà văn hóa trung tâm xã, phường hiện nay là 14/16 và 9/16 xã, phường có khu thể thao trung tâm. Có 102/106 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa sử dụng riêng và sân thể thao đơn giản phục vụ nhân dân chơi bóng chuyền, cầu lông. Toàn thị xã đã có 14/16 xã, phường nhận được dự án tài trợ cơ sở vật chất là thiết bị âm thanh, ánh sáng... cho nhà văn hóa trung tâm; hai nhà văn hóa của hai phường Duy Minh và Hoàng Đông đã có thiết bị nằm trong dự án xây dựng nhà văn hóa; 5/16 xã, phường được trang bị thiết bị âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi và dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời đến tất cả các thôn, tổ dân phố, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ và hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa, TDTT cho người dân địa phương.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được người dân tích cực hưởng ứng, tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với truyền thống của địa phương, đúng quy định. Tiêu biểu như xã Tiên Ngoại đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Nếp sống văn minh trong việc tang”; triển khai mô hình điểm “Nếp sống văn minh trong việc tang” tại xóm Minh, thôn Minh Lương Nội, trong đó có nội dung 100% gia đình khi có người qua đời đều thực hiện hỏa táng và chôn cất ở nghĩa trang theo đúng quy định; không rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang...

Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, trường học cũng được đẩy mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường... được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt, góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh, an toàn, cơ quan xanh - sạch - đẹp.

Phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục những hạn chế, thời gian tới, thị xã Duy Tiên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nội dung trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Đề án “Xây dựng nếp sống mới, xây dựng người Duy Tiên văn minh đô thị, giai đoạn 2021 - 2030”… đến mọi cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và người dân nắm rõ, triển khai thực hiện.

Chỉ đạo BCĐ phong trào các xã, phường đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Tiếp tục nhân rộng và phát triển các mô hình đã có sẵn, sáng tạo mô hình mới phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Các xã, phường tiếp tục đầu tư hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao, hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; đầu tư mở rộng các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập, đồng bộ cơ sở vật chất trong nhà văn hóa để đáp ứng nhu cầu hoạt động TDTT và sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

Trần Quyết

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy